od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Brodziec – adaptacja do zmian klimatu

Ogłoszenie o naborze Brodziec - edycja 2022

Brodziec - nabór zakończony

O programie

Założeniem programu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepła, ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, lepsza efektywność wykorzystania wody.

Dla kogo?

Nabór skierowany jest do publicznych uczelni wyższych działających na terenie województwa pomorskiego.

Co obejmuje dofinansowanie?

Projekty inwestycyjne, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadań, których celem będzie poprawa efektywności energetycznej, gospodarki wodnej, gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenach należących do pomorskich publicznych uczelni wyższych.

Forma dofinansowania

Dotacja
Pożyczko-dotacja

Sposób składania wniosków

Zgłoszenia przyjmowane są w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku, za pośrednictwem poczty 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8 lub za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu potwierdzonego profilem zaufanym.

Termin

Nabór wniosków trwa do 30.06.2023 r. lub do czasu rozdysponowania puli środków.

Kontakt

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt:
dla zadań dot. poprawy efektywności energetycznej
tel. 727 779 085, adres e-mail: doradztwo@wfos.gdansk.pl

– dla zadania dot. gospodarki wodnej/gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi
tel. 506 413 347, adres e-mail: rafal.weglarek@wfos.gdansk.pl 

Najnowsze informacje

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.