od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Florian

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy pomiędzy WFOŚiGW w Gdańsku a KWPSP w Gdańsku dj. KWPSP

500 000 zł wsparcia dla pomorskich jednostek PSP

Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz pomorski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej podpisali list intencyjny o współpracy. Sygnatariusze listu zadeklarowali wspólne działania na rzecz poprawy ochrony przeciwpożarowej i zapobiegania poważnym awariom. Na ten cel WFOŚiGW w Gdańsku przeznaczy w tym roku 500 000 zł. Środki wykorzystane zostaną na zakup sprzętu dla […]

Samochód ratowniczo-gaśniczy

Florian – rozstrzygnięty!

Zakończony został nabór wniosków „FLORIAN – wsparcie dla OSP i WOPR”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku przyznał dofinansowanie dla 17. pomorskich Ochotniczych Straży Pożarnych. Florian to inicjatywa, w ramach której pomorskie OSP i Wodne Ochotnicze Pogotowia Ratunkowe otrzymują dofinansowanie na zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego. Dotacje udzielone zostają ze środków WFOŚiGW […]

Sygnatariusze listu intencyjnego: prezes WFOŚiGW w Gdańsku Maciej Kazienko oraz nadbryg. Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP; mężczyźni trzymają w rękach teczki z listem intencyjnym, za nimi stoi flaga narodowa

List intencyjny z KW PSP w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku podpisali list intencyjny w zakresie dalszej współpracy. Podpisy na dokumentach złożyli: Maciej Kazienko – prezes WFOŚiGW w Gdańsku oraz nadbryg. Tomasz Komoszyński – pomorski komendant wojewódzki PSP. Sygnatariusze listu zadeklarowali wspólną działalność na rzecz przeciwdziałania poważnym awariom i […]

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.