od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Fundusze europejskie

Centrum edukacji ekologicznej w Kwidzynie

Beneficjent: Stowarzyszenie Eko-InicjatywaUmowa nr: RPPM.11.04.00-22-0007/15-02 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020– Oś priorytetowa 11 Środowisko– Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Współfinansowanie z EFRRWartość projektu: 1 718 257,24 PLNWkład Funduszy Europejskich: 1 189 497,54 PLN Cele projektu Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego oraz włączenie ich w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Cel został osiągnięty poprzez […]

EduPark Uniwersytetu Gdańskiego

Nazwa projektu: Stworzenie ekoParku Uniwersytetu Gdańskiego – ochrona gatunków zagrożonych i promocja różnorodności biologicznej poprzez rewitalizację terenów podziałkowych znajdujących się na terenie miasta Gdańsk.Beneficjent: Uniwersytet GdańskiUmowa nr: RPPM.11.04.00-22-0036/15-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020– Oś priorytetowa 11 Środowisko– Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Współfinansowanie z EFRRWartość projektu: 3 393 531,41 PLNWkład Funduszy Europejskich: 2 356 […]

Zrównoważona turystyka i ekstensywne rolnictwo dla Rezerwatu Przyrody Beka

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu GdańskiegoUmowa nr: RPPM.11.04.00-22-0019/15-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020Oś priorytetowa 11 ŚrodowiskoDziałanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Współfinansowanie z EFRRWartość projektu: 3 841 950,00 PLNWkład Funduszy Europejskich: 2 689 365,00 PLN Cele projektu Celem pierwszym jest ochrona siedlisk przyrodniczych i siedlisk ptaków przed niekontrolowanym ruchem turystycznym. Celem drugim jest podniesienie poziomu społecznej […]

Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu sosnowskiego na terenie gminy Kępice

Beneficjent: Gmina KępicePartnerzy: WFOŚiGW w Gdańsku, Nadleśnictwo WarcinoUmowa nr: RPPM.11.04.00-22-0003/15-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020– Oś priorytetowa 11 Środowisko– Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Współfinansowanie z EFRRWartość projektu: 2 929 146,00 PLNWkład Funduszy Europejskich: 2 050 402,20 PLN Cele projektu Cel nadrzędny stanowi ochrona środowiska naturalnego i przywrócenie bioróżnorodności biologicznej poprzez ograniczenie rozprzestrzeniania się […]

Przyjaciele bałtyckiej przyrody – kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zachowania i zrównoważonego użytkowania przyrodniczych walorów pomorza

Beneficjent: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu GdańskiegoUmowa nr: RPPM.11.04.00-22-0018/15-00Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Współfinansowanie z EFRRWartość projektu: 2 097 610,00 PLNWkład Funduszy Europejskich: 1 423 975,00 PLN Cele projektu Nadrzędnym celem projektu jest umożliwienie jak największej liczbie odbiorców dostępu do rzetelnej, aktualnej i popartej badaniami naukowymi wiedzy […]

Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody pomorza

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0012/15-00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11 Środowisko Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoWartość projektu: 2 708 323,41 PLNWkład Funduszu Europejskiego: 1 875 666,39 PLN Cele projektu Głównym celem projektu jest zapewnienie ochrony bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Cele szczegółowe wypełnienie działań ochronnych wynikających z planów […]

Kampania informacyjno-edukacyjna na rzecz zrównoważonego rozwoju pomorza

Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0008/15-00RPO WP 2014-2020Oś priorytetowa 11 ŚrodowiskoDziałanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznejWspółfinansowanie z EFRRWartość projektu: 3 548 500,00 PLNWkład Funduszy Europejskich: 2 483 950,00 PLN Opis projektu Celem projektu jest podniesienie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw wspierających zrównoważony rozwój województwa pomorskiego wśród mieszkańców, turystów oraz indywidualnych użytkowników korzystających ze środowiska. Cel ten zostanie osiągnięty za […]

Edukacja dla przyrody

Beneficjent: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 11 ŚrodowiskoDziałanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej Współfinansowanie z EFRR Wartość projektu: 9 013 672,07 PLN Wkład Funduszy Europejskich: 6 306 350,45 PLN Cele projektu Celem nadrzędnym projektu jest ochrona stanu środowiska naturalnego i ochrona różnorodności biologicznej, celem głównym – zabezpieczenie zasobów i […]

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.