od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Oferta pracy

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(9/2023)

Nabór kandydatów na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Programów Regionalnych. Główny obszar działania: obsługa merytoryczno-formalna wniosków i umów o dofinansowanie, w tym w szczególności realizowanych w obszarze ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej,

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(7/2023)

Nabór kandydatów na stanowisko Pracownika gospodarczego w Dziale Administracyjnym. Główny obszar działania: prace remontowo-konserwatorskie w budynku, bieżąca naprawa i konserwacja, remonty, obsługa samochodów służbowych, drobne prace ogrodnicze, dbałość o czystość i porządek w budynku.

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(6/2023)

Nabór w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy na stanowisko Starszego Referenta w Dziale Programów Regionalnych. Główny obszar działania: obsługa merytoryczno-formalna wniosków i umów o dofinansowanie, w tym w szczególności realizowanych w obszarze adaptacji do zmian klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, transformacji energetycznej i ochrony powietrza oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w […]

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.