od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Oferta pracy

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(4/2024)

Nabór na stanowisko od Referenta do Starszego Referenta w Dziale Programów Regionalnych Obszar działania: obsługa merytoryczno-formalna wniosków i umów o dofinansowanie, w tym w szczególności realizowanych w obszarze adaptacji do zmian klimatu, ochrony wód i gospodarki wodnej, ochrony powietrza, odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej.

Ogłoszenie WFOŚ-110-I/(3/2024)

Nabór na stanowisko Starszego Specjalisty w Dziale Nadzoru i Kontroli Obszar działania: analizy finansowe, kontrole na dokumentach umów dofinansowywanych ze środków WFOŚiGW w Gdańsku, kontrole w miejscu realizacji przedsięwzięcia, współpraca z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(14/2023)

Nabór na stanowisko Głównego Księgowego będącego jednocześnie Kierownikiem Działu Finansowego z obligatoryjnym poprzedzeniem zatrudnienia na stanowisku Głównego Specjalisty w Dziale Finansowym. Główny obszar działania: księgowość i płace w WFOŚiGW w Gdańsku, księgowość budżetowa, prowadzenie rachunkowości jednostki, wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi, dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym, kompletności i rzetelności dokumentów […]

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.