od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr O.231.RPO.004.2023 z dnia 16.11.2023 r.

Dotyczy: Wykonanie projektu graficznego i typograficznego, redakcja, skład oraz druk 1000 egz. publikacji „Bioróżnorodność. Dlaczego tak wiele od niej zależy? Podsumowanie realizacji projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” wraz z dostarczeniem ich do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku”.  Data publikacji zamówienia: 16.11.2023r.

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00465322/01 z dnia 2023-10-27

Dotyczy: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy oraz opieki medycznej dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie 12 miesięcy od podpisania umowy Rodzaj ogłoszenia: Tryb podstawowy bez negocjacji Data publikacji zamówienia: 27.10.2023 r. Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a06bd53-7195-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00464663/01 z dnia 2023-10-26

Dotyczy: Dostawa zestawów komputerowych i akcesoriów komputerowych, skanera oraz dysków twardych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Rodzaj ogłoszenia: Tryb podstawowy bez negocjacji Data publikacji zamówienia: 26.10.2023 r. Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-3a06bd53-7195-11ee-a60c-9ec5599dddc1

Zapytanie ofertowe nr O.231.RPO.003.2023 z dn. 27.09.2023 r.

Dotyczy: Opracowanie 18 projektów graficznych tablic edukacyjnych oraz wykonanie 18 tablic i ich montaż w następujących rezerwatach przyrody: „Gałęźna Góra”, „Staniszewskie Błoto”, „Miłachowo” i „Zajęcze Wzgórze”, w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza” Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe Data publikacji zamówienia: 27.09.2023 r. Treść zapytania została zamieszczona w Bazie Konkurencyjności pod linkiem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/174541

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00406925/01 z dnia 21 września 2023 r.

Dotyczy: Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy dla pracowników i kandydatów do pracy oraz opieki medycznej dla pracowników Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w terminie od dnia 22.11.2023 r. do 22.11.2024 r. Rodzaj ogłoszenia: Tryb podstawowy bez negocjacji Data publikacji zamówienia: 21 września 2023 r. Strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0267770f-56d2-11ee-a60c-9ec5599dddc1  

Zapytanie ofertowe nr O.231.POIŚ.007.2023 z dn. 15.05.2023 r.

Dotyczy: Kompleksowa organizacja spotkania szkoleniowego wraz z zapewnieniem transportu na wizytę studyjną oraz kolacji dla uczestników Projektu Doradztwa Energetycznego realizowanego w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorcóww zakresie  efektywności energetycznej oraz OZE”. Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe Data publikacji zamówienia: 15.05.2023 r.

Zapytanie ofertowe nr O.231.POIŚ.008.2023 z dn. 11.05.2023 r.

Dotyczy: Organizacja i przeprowadzenie Gdyńskiego Pikniku Energetycznego w ramach Pomorskich Dni Energii 2023 w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” Rodzaj ogłoszenia: zapytanie ofertowe Data publikacji zamówienia: 11.05.2023 r. Strona postępowania: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/158176

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.