od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Centrum edukacji ekologicznej w Kwidzynie

Centrum edukacji ekologicznej w Kwidzynie

Beneficjent: Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
Umowa nr: RPPM.11.04.00-22-0007/15-02

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020
– Oś priorytetowa 11 Środowisko
– Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR
Wartość projektu: 1 718 257,24 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 1 189 497,54 PLN

Cele projektu

Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców województwa pomorskiego oraz włączenie ich w działania na rzecz środowiska przyrodniczego. Cel został osiągnięty poprzez adaptację budynku gospodarczego i ogrodu do potrzeb edukacji ekologicznej oraz przeprowadzenie cyklu warsztatów.

Strona beneficjenta: https://ekokwidzyn.pl

Wizualizacja

Planowane efekty

Utworzenie centrum edukacji ekologicznej w Kwidzynie, prowadzenie zajęć dla minimum 5 500 osób rocznie w formie: warsztatów, seminariów, spotkań z ekspertami przyrodnikami.

Głównym działaniem projektu jest stworzenie bazy edukacyjnej dla Stowarzyszenia Eko-Inicjatywa, którego podstawowym kierunkiem działalności jest edukacja przyrodnicza i ekologiczna skierowana do mieszkańców województwa pomorskiego oraz turystów, różnych grup wiekowych tj. zarówno dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku polega na adaptacji budynku gospodarczego oraz ogrodu w Kwidzynie przy ul. Miłosnej 1 oraz rozszerzeniu oferty edukacyjnej w oparciu o stworzone zaplecze.

Remontowany budynek znajduje się w zabytkowym kompleksie stadniny koni , objętym nadzorem konserwatora zabytków. W budynku zaplanowano 3 sale edukacyjne z możliwością połączenia, pomieszczenie biurowe dla edukatorów, bibliotekę, magazyn i toalety. Korespondująca z budynkiem przestrzeń, zostanie zaadaptowana na edukacyjny przyrodniczy ogród zmysłów. Elementami wyróżniającymi się w ogrodzie będą instalacje przestrzenne przedstawiające życie drzewa oraz owady w skali 1:100 – 1:150.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa
ul. Miłosna 1, 82-500 Kwidzyn
tel./fax (55) 261 22 16, (55) 261 37 97
www.ekokwidzyn.pl

Program edukacyjny ośrodka

Previous EduPark Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.