od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Chronimy przyrodę!

Konkurs na zadania z ochrony przyrody województwa pomorskiego

Chronimy przyrodę!

Od lat dofinansowujemy zadania, których celem jest ochrona przyrody i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów w województwie pomorskim. Dzięki naszym dotacjom m.in. zwalczane są obce gatunki inwazyjne, rewitalizowane pomniki przyrody oraz cenne przyrodniczo aleje starych i sędziwych drzew, prowadzona jest czynna ochrona w rezerwatach przyrody, a także działalność związana z funkcjonowaniem ośrodków leczenia i rehabilitacji zwierząt.

Konkurs na zadania z ochrony przyrody województwa pomorskiego

W tym roku na konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody wpłynęło 19 wniosków o dofinansowanie. Na ich realizację przeznaczyliśmy prawie 600 000 zł.

Nadleśnictwo Gdańsk realizuje zadanie polegające na poprawie warunków wodnych w rezerwacie Lewice. To rezerwat torfowiskowy, w którym zaobserwowano okresowe obniżanie wód gruntowych. A warunki wodne decydują o stopniu zachowania cennych gatunków i siedlisk torfowiskowych oraz bagiennych. Podjęta została decyzja o budowie dodatkowej zastawki. Zwiększy to szanse utrzymania części torfowiskowej rezerwatu Lewice we właściwym stanie hydrologicznym. Wyremontowana zostanie także kładka turystyczna, zamontowane tablice informacyjno-edukacyjne.  

Działania ochronne prowadzone są również w rezerwacie Mechowiska Sulęczyńskie. Polegają na zachowaniu ekosystemu torfowiska alkalicznego z unikatową florą mchów i roślin naczyniowych. Usuwane są odrośla wierzbowe i brzozowe.

W rezerwacie przyrody Opalenie dofinansowaliśmy pielęgnację pomników przyrody, zakładanie enklaw przyrodniczych, alei rodzimych drzew miododajnych. A w rezerwacie Bielawa prace remontowo-konsultacyjne punktu obserwacyjnego.

Konkurs na zadania z ochrony przyrody województwa pomorskiego

W Parku Ostrowitem w gminie Pszczółki posadzonych zostanie 60 drzew owocowych. Powstanie aleja, która stanie się lokalnym korytarzem ekologicznym dla drobnych zwierząt, a także bazą pokarmową dla owadów zapylających.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa z Kwidzyna opracowuje plan działań ochronnych dla gniewosza plamistego na Pomorzu. To bardzo skryty wąż, co utrudnia ustalenie miejsc jego występowania i tym samym jego ochronę. Gniewosz plamisty to gatunek rzadki, chroniony, umieszczony na czerwonej liście gatunków zagrożonych. W naszym regionie odnaleziono zaledwie kilka jego stanowisk.

W gminie Pelplin założone zostaną łąki kwietne, zainstalowane zielone wiaty przystankowe.

Na zbiorniku retencyjnym Świętokrzyska II w Gdańsku zamontowana zostanie platforma lęgowa dla rybitw rzecznych. Ptaki te podlegają ścisłej ochronie gatunkowej. Rybitwy rzeczne to gatunek nieliczny i słabo rozpowszechniony w Polsce. Pojawią się także tablice edukacyjne, wykonany zostanie monitoring ornitologiczny.

Wsparcia udzieliliśmy również na ochronę ptaków drapieżnych, leczenie i rehabilitację zwierząt gatunków chronionych.

– Trwa kolejny konkurs na zadania z ochrony przyrody województwa pomorskiego. Te działania są dla nas bardzo istotne. Często bowiem jesteśmy jedyną instytucją, która udziela na nie wsparcia finansowego. Tylko dzięki naszemu dofinansowaniu wiele projektów może zostać zrealizowanych. Mamy świadomość, że wszystkie działania na rzecz ochrony przyrody są istotne i trudno je wartościować. Z tego względu dokładamy wszelkich starań, aby specjalnie  powołana komisja oceniła wnioski i wskazała te najlepiej przygotowane – wyjaśnia Przemysław Kurkowski – kierownik Działu Promocji i Ochrony Przyrody.  Obserwując zmiany zachodzące w najcenniejszych siedliskach Pomorza powinniśmy zastanowić się w jaki sposób możemy zapobiec ich negatywnym skutkom. Kwestia utrzymania bioróżnorodności stanowi obecnie największe wyzwanie, dlatego należy zintensyfikować działania zapobiegające utracie bioróżnorodności zarówno na obszarach prawnie nadzorowanych, jak i  poza nimi – dodaje Joanna Przytarska – starszy specjalista w Dziale Promocji i Ochrony Przyrody.

Konkurs na zadania z ochrony przyrody województwa pomorskiego

Budżet konkursu to 2 mln zł. Mogą w nim uczestniczyć organizacje pozarządowe, Lasy Państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, parki narodowe. Więcej informacji znajduje się tutaj.

Konkurs na zadania z ochrony przyrody województwa pomorskiego
Previous Komunikat “Czyste Powietrze”
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.