od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Ciepłe Mieszkanie – nabór nr 2

O programie

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej.

Dla kogo?

Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym (prawo własności, ograniczone prawo rzeczowe, najem lokalu komunalnego) oraz wspólnoty mieszkaniowe w budynkach mieszkalnych od 3 do 7 lokali mieszkalnych.

Co obejmuje dofinansowanie?

Zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, a także wyłącznie dla wspólnot mieszkaniowych: ocieplenie przegród budowlanych oraz mikroinstalacja fotowoltaiczna. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

Forma dofinansowania

Dotacje

Sposób składania wniosków

Beneficjentem programu jest gmina z województwa pomorskiego, której dotację przyznaje WFOŚiGW w Gdańsku. Gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych oraz składa wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej poprzez Generator wniosków o dofinansowanie (GWD – http://gwd.nfosigw.gov.pl).

Termin

Drugi nabór trwa od 29 września 2023 roku do 31 stycznia 2024 roku lub wyczerpania środków.

Najnowsze informacje

ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.