od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Czekamy na wyniki!

Aleja przydrożna, gmina Stary Dzierzgoń zdj. Ewa Romanow - Pękal

Czekamy na wyniki!

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w dwóch konkursach: na zadania z zakresu ochrony przyrody oraz na zadania z edukacji ekologicznej.

Zakończyliśmy przyjmowanie wniosków w dwóch konkursach: na zadania z zakresu ochrony przyrody oraz na zadania z edukacji ekologicznej. Teraz wybierzemy najlepsze inicjatywy w województwie pomorskim, które otrzymają dofinansowanie z naszych środków.  

23 – tyle wniosków otrzymaliśmy na konkurs z ochrony przyrody. Dokumenty złożyły jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz Lasy Państwowe. Starają się o dofinansowanie m.in. na zakładanie alei rodzimych drzew miododajnych i owocodajnych, czynną ochronę w pomorskich rezerwatach przyrody, ochronę rodzimych gatunków flory i fauny, wsparcie ośrodków leczenia i rehabilitacji zwierząt.

 Na konkurs z edukacji ekologicznej wpłynęło 67 wniosków o dofinansowanie. Złożyli je producenci audycji radiowych, grupy medialne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, stowarzyszenia.

Jest dużo projektów związanych z gospodarką odpadami, gospodarką o obiegu zamkniętym. Celem edukacji prowadzonej w ramach tych zadań jest ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowisko i uświadomienie jak ważny jest recycling. Nie brakuje zadań informujących mieszkańców o najcenniejszych walorach przyrodniczych województwa pomorskiego. Wśród propozycji konkursowych znalazły się również przedsięwzięcia poświęcone Morzu Bałtyckiemu. Bardzo mnie to cieszy. Morza i oceany pokrywają 70% powierzchni Ziemi, są środowiskiem niezwykle trudnym do poznania nawet przez naukowców. Ciągle pod powierzchnią wód znajdują się nieodkryte tajemnice i niepoznani mieszkańcy. Uważam, że łatwiej chronić i dbać o ekosystemy, które znamy i wiemy jak funkcjonują – tłumaczy Joanna Przytarska – starszy specjalista WFOŚiGW w Gdańsku.

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego organizujemy od 13 lat. Jeszcze dłużej, bo od ponad 20 lat, jesteśmy strategicznym partnerem samorządów oraz innych podmiotów realizujących działania na rzecz edukacji ekologicznej. W tym czasie rozpatrzyliśmy ponad 2 000 wniosków, które uzyskały łącznie 66 mln zł dofinansowania.  Dzięki środkom finansowym przeznaczonym na edukację przyrodniczą powstały zielone szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, ścieżki przyrodnicze oraz odbyło się wiele akcji i festynów ekologicznych na obszarze całego województwa.

W tym roku regulamin konkursu został zmodyfikowany. Dopisaliśmy uczelnie wyższe oraz instytuty badawcze. Po raz pierwszy udział w konkursie mogły wziąć także grupy medialne, domy mediowe, agencje kreatywne produkujące materiały video, prasowe czy internetowe.

 

Obecnie wnioski, zarówno na konkurs z ochrony przyrody, jak i edukacji ekologicznej, oceniane są pod względem formalnym. Potem rozpocznie się ocena merytoryczna. Wyniki konkursów ogłoszone zostaną do 15 kwietnia 2022.     

 

Previous Edukacja ekologiczna w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.