od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Czyste Powietrze w walce ze smogiem

Logo kampanii „Czyste Powietrze – zdrowy wybór”, na niebieskim tle znajduje się biały domek, napis „Czyste Powietrze – zdrowy wybór”.

Czyste Powietrze w walce ze smogiem

Smog to rezultat zanieczyszczenia powietrza spowodowanego działalnością człowieka. Powstaje poprzez kumulację znacznej ilości zanieczyszczeń na danym obszarze. Zjawisko smogu występuje w specyficznych warunkach, takich jak mgła czy brak wiatru.

Powietrze zanieczyszczane jest głównie w wyniku spalania paliw, takich jak węgiel czy drewno w przestarzałych, niespełniających norm kotłach i piecach ogrzewających budynki mieszkalne, emisji spalin z transportu samochodowego oraz zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych. Zanieczyszczone powietrze wpływa na nasze zdrowie i środowisko. (…) Dlatego wśród licznych działań, które podejmujemy, aby przeciwdziałać temu problemowi jest kompleksowa oferta skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych, jaką jest program „Czyste Powietrze”. Zakłada on zarówno dofinansowanie wymiany przestarzałych źródeł ciepła na te bardziej ekologiczne, jak i ocieplenie domów. Jestem przekonany, że za dziesięć lat dzięki tym działaniom w całej Polsce będziemy oddychać czystym powietrzem – powiedział minister środowiska Henryk Kowalczyk.

W wielu polskich domach używane są przestarzałe piece i kotły, w których spalane są złej jakości paliwa lub odpady. Emitują one do atmosfery niebezpieczne dla zdrowia i życia substancje w wysokich stężeniach. Piece i kotły starej generacji, które nie spełniają norm dotyczących emisji pyłu i innych szkodliwych substancji to tzw. „kopciuchy” i „truciciele”. Warto wymienić źródła ciepła na przyjazne środowisku! W ramach programu „Czyste Powietrze” udzielane jest dofinansowanie na ekologiczne źródła ogrzewania i termomodernizację budynku.

Biorąc udział w programie „Czyste Powietrze”, inwestujesz w lepsze życie!

 • Dbasz o jakość powietrza w swoim otoczeniu
 • Troszczysz się o zdrowie swoje i najbliższych
 • Chronisz środowisko naturalne
 • Oszczędzasz pieniądze

 

Wybierz „Czyste Powietrze”:

Dla zdrowia

W Polsce rocznie z powodu złego stanu powietrza umiera 45 000 osób. To średniej wielkości miasto.

Dla środowiska

Smog świadczy o zanieczyszczeniu środowiska. Toksyczne substancje mają negatywny wpływ  również na zwierzęta i rośliny.

Dla finansów

Wykorzystywanie przestarzałych nieefektywnych źródeł ciepła oraz ogrzewanie niedocieplonych budynków mieszkalnych  przynosi istotne straty finansowe. Z domowego budżetu każdego roku wydawane są na to znaczne kwoty.

 

Co można zrobić?  

 • Podłączyć budynek do sieci ciepłowniczej lub gazowej, zainwestować w kocioł nowej generacji i opał wysokiej jakości lub inne, nowoczesne źródło ciepła.
 • Przeprowadzić termomodernizację budynku i zlikwidować straty ciepła.
 • Stosować proekologiczne zasady racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej i ciepła oraz prawidłowego użytkowania domów i mieszkań, a także namawiać do tego innych.
 • Zadbać o zieleń. Drzewa i krzewy produkują tlen i pochłaniają część zanieczyszczeń.
 • Edukować najbliższych. Dawać dobry przykład. Reagować na spalanie odpadów w kotłach przez sąsiadów.
 • Ograniczyć jazdę samochodem, korzystać ze środków komunikacji miejskiej, roweru. Dbać o stan techniczny pojazdu.

 

Pamiętaj! Oddychasz tym, czym palisz!

Dla zdrowia i życia ludzi szczególnie niebezpieczne są pyły zawieszone, dwutlenek azotu, benzo(a)piren. W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera około 45 000 osób. Smog i niska emisja mają szkodliwy wpływ na układ nerwowy (bóle głowy, zaburzenia ośrodkowego układu nerwowego), układ oddechowy (rak płuc, astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc), układ krążenia (choroba niedokrwienna serca, zawał serca), układ pokarmowy (zaburzenia pracy wątroby), układ rozrodczy (zaburzenia pracy narządów wewnętrznych), układ immunologiczny (alergie).

Pyły zawieszone powodują m.in. opóźnienia w rozwoju intelektualnym, zaburzenia rozwoju płuc, problemy z pamięcią, uwagą i koncentracją, zachowania depresyjne. Benzo(a)piren to związek o bardzo silnym działaniu rakotwórczym. Tlenki siarki uszkadzają górne drogi oddechowe. Tlenki azotu zmniejszają zdolność krwi do przenoszenia tlenu, powodują uszkodzenie płuc i mogą być przyczyną chorób nowotworowych. Metale ciężkie (rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom)  uszkadzają wątrobę i nerki, osłabiają mechanizmy obronne organizmu. Dioksyny – trujące związki chemiczne często są odpowiedzialne za nowotwory. Zaburzają funkcje wydzielnicze trzustki, co w konsekwencji może doprowadzić do cukrzycy.

 

Źródło:

www.kampaniaczystepowietrze.pl

Previous Radosnych Świąt Wielkanocnych!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.