Przejdź do treści
x

Kontakt

 

W celu umówienia spotkania i otrzymania pomocy przy wniosku o dofinansowanie prosimy o wypełnienie formularza w  TERMINARZU SPOTKAŃ lub o telefoniczną rezerwację terminu pod numerami: (58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21 (poniedziałek, środa, piątek godz. 10:00 – 14:00).

Przed spotkaniem należy upewnić się, że posiadają Państwo wszystkie dane oraz załączniki wymagane do kompletnego wypełnienia wniosku o dofinansowanie. Lista sprawdzająca pomocna w weryfikacji znajduje się w zakładce Czyste powietrze > Podstawowe informacje .

Osoby zainteresowane programem Czyste Powietrze są obsługiwane w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku:

      

     Godziny pracy punktu konsultacyjnego:

  • poniedziałek w godzinach 10.00-18.00
  • czwartek w godzinach 8.00-15.00

 

 


 

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku dyżur pełni także ekspert w zakresie wypełniania wniosku o płatność. Udziela porad i informacji od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:00.

Na wizytę nie trzeba się wcześniej umawiać.

 

Beneficjent otrzyma formularz wniosku o płatność od WFOŚiGW w Gdańsku wraz z umową o dofinansowanie (dotyczy wniosków złożonych do 28 lipca 2019) lub wraz z pozytywną decyzją o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze (dotyczy wniosków złożonych od 29 lipca 2019). Wnioskodawca wniosek o płatność w wersji papierowej wypełnia samodzielnie. Szczegółowa instrukcja znajduje się tutaj.

Wypłata dofinansowania następuje po zrealizowaniu przez beneficjenta całości lub części zadań określonych we wniosku o dofinansowanie. 

Wypłata dofinansowania w kwocie, która zostanie obliczona w oparciu o faktycznie poniesione i zaakceptowane przez Fundusz koszty kwalifikowane, następuje po złożeniu do WFOŚiGW w Gdańsku poprawnie wypełnionego  wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Orientacyjny termin na wypłatę dofinansowania to 60 dni.