Przejdź do treści
x

Ważne informacje

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć poprzez Portal Beneficjenta dostępny pod adresem: portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że w ramach realizacji Programu Czyste Powietrze nie prowadzi współpracy z podmiotami zewnętrznymi opracowującymi wnioski o dofinansowanie lub elementy dokumentacji projektowej i aplikacyjnej, w tym audytów energetycznych.

Zgodnie z dokumentacją Programu wykonanie audytu energetycznego nie jest obowiązkowe.

Wszelkie czynności wykonywane przez przedstawicieli WFOŚiGW w Gdańsku są nieodpłatne. Służymy pomocą w sporządzeniu wniosku.

W celu otrzymania pomocy należy umówić się na spotkanie poprzez formularz na stronie Funduszu pod adresem https://terminarz.wfos.gdansk.pl/index.php lub telefonicznie pod numerem: (58) 743 18 20 lub (58) 743 18 21.

Osoby upoważnione do działania w imieniu WFOŚiGW w Gdańsku poza jego siedzibą posiadają stosowne upoważnienia, zawierające w szczególności imię i nazwisko, adres i pieczęć WFOŚiGW w Gdańsku. Upoważnienie wraz z dowodem osobistym potwierdzającym ich tożsamość przedstawiciele WFOŚiGW w Gdańsku zobowiązani są okazać Wnioskodawcom.

Oficjalne informacje dotyczące Programu Czyste Powietrze dostępne są w Portalu Beneficjenta (https://portalbeneficjenta.wfos.gdansk.pl/) oraz na stronie WFOŚiGW w Gdańsku (www.wfos.gdansk.pl).

Tym samym WFOŚiGW w Gdańsku przestrzega przed działaniem osób podających się za przedstawicieli lub pośredników Funduszu oraz stronami internetowymi, których nazwy mogą sugerować, że stanowią oficjalne strony Programu Czyste Powietrze.


Zgodnie z § 3 pkt. 1 Regulaminu naboru wniosków Wnioskodawca ma możliwość dwukrotnego uzupełnienia brakujących informacji i/lub dokumentów wymaganych na etapie oceny wniosku wg kryteriów dostępu oraz jednokrotnego uzupełnienia na etapie oceny wniosku wg kryteriów jakościowych dopuszczających.

Termin dostarczenia uzupełnienia do WFOŚiGW w Gdańsku - 15 dni roboczych (każde uzupełnienie) od dnia otrzymania wezwania przez Wnioskodawcę. Wezwanie do uzupełnienia kierowane jest za pomocą Portalu Beneficjenta lub poczty elektronicznej.