Przejdź do treści
x
Obraz
Program Czyste Powietrze

O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji  szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych kotłach.

Dla kogo?

Adresatami programu są:

  • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:

  • węzeł cieplny,

  • pompa ciepła,

  • kocioł gazowy kondensacyjny,

  • kocioł olejowy,

  • ogrzewanie elektryczne,

  • kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie:

  • dotacji

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu wnioskodawcy.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć w budynkach jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego należy złożyć poprzez Portal Beneficjenta.

W niektórych pomorskich gminach utworzone zostały punkty konsultacyjne, w których urzędnicy pomagają wnioskodawcom poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie oraz skompletować wymagane załączniki. Lista gmin znajduje się tutaj.

Informacje i instrukcje dotyczące programu Czyste Powietrze

Informacje

A - Ścieżka bankowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Wymagana dokumentacja dla wniosków znajduje się na Portalu Beneficjenta w zakładce Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od dnia 15.07.2022 - ścieżka przez bank

B - Program Priorytetowy Czyste Powietrze ścieżka przez WFOŚ

Wymagana dokumentacja dla wniosków znajduje się na Portalu Beneficjenta w zakładce Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od dnia 15.07.2022 - ścieżka przez WFOŚ

C - Ścieżka zaliczkowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

Wymagana dokumentacja dla wniosków znajduje się na Portalu Beneficjenta w zakładce Wymagana dokumentacja dla wniosków złożonych od 15.07.2022 

D - Program Priorytetowy Czyste Powietrze - dodatkowe informacje

E - Jak policzyć dochód w programie Czyste Powietrze? Obowiązuje do 14.05.2020

WFOŚiGW w Gdańsku zwraca uwagę, że dla wniosków składanych od 1 maja danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem jej korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku.

F - Materiały informacyjne i edukacyjne