Przejdź do treści
x
Obraz
Program Czyste Powietrze

O PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest ograniczenie emisji  szkodliwych substancji, które powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych kotłach.

Dla kogo?

Adresatami programu są:

 • właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy tj.:

 • węzeł cieplny,

 • pompa ciepła,

 • kocioł gazowy kondensacyjny,

 • kocioł olejowy,

 • ogrzewanie elektryczne,

 • kocioł na paliwo stałe spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można pozyskać również na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii OZE.

Dofinansowanie

Beneficjenci programu Czyste Powietrze mogą starać się o dofinansowanie w formie:

 • dotacji

Wysokość dofinansowania zależy od wysokości dochodu wnioskodawcy.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięć w budynkach jednorodzinnych z terenu województwa pomorskiego należy złożyć poprzez Portal Beneficjenta.

W niektórych pomorskich gminach utworzone zostały punkty konsultacyjne, w których urzędnicy pomagają wnioskodawcom poprawnie złożyć wniosek o dofinansowanie oraz skompletować wymagane załączniki. Lista gmin znajduje się tutaj.

Informacje i instrukcje dotyczące programu Czyste Powietrze

Informacje

A - Ścieżka bankowa w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 

Załącznik nr 1 - ulga termomodernizacyjna podatkowa

 

Załącznik nr 2 - koszty kwalifikowane część 1 Programu

 

Załącznik nr 2a - koszty kwalifikowane część 2 Programu

 

2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

2a. Wzór wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach PP Czyste Powietrze

 

2b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach PP Czyste Powietrze

 

Załącznik nr 1 - Wykaz dochodów w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym d osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 111 z późn.zm.)  

 

Załącznik nr 2 - Klauzula informacyjna - dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna - dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

Załącznik nr 4 - Koszty kwalifikowane do poszczególnych rodzajów przedsięwzięć, które mogą być realizowane w ramach dofinansowania 

 

2c. Ogłoszenie o naborze o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

2d. Lista banków prowadzących nabór wniosków o  dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

 

3. Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie

 

4. Informacja dotycząca składania wniosków o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

5. Wzór wniosku o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

 

5a. Instrukcja - Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze

 

6. Załączniki do wniosku o płatność:

Załącznik 6a - Wzór protokołu odbioru robót Wykonawcy

 

Załącznik 6b - Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)

B - Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 01.07.2021

Informacje o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze

 • 1. Program Priorytetowy Czyste Powietrze
 • Załącznik nr 1 - ulga termomodernizacyjna podatkowa
 • Załącznik nr 2 - koszty kwalifikowane część 1 Programu
 • Załącznik nr 2a - koszty kwalifikowane część 2 Programu
 • 2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami 
 • 2a. Wzór wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze (w celu wypełnienia wniosku proszę się zalogować do Portalu Beneficjenta i pobrać interaktywny Formularz Wniosku, użyj najnowszej wersji Adobe Reader)
 • 2b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami 
 • Załącznik nr 1 - WYKAZ DOCHODÓW w zakresie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych wymienionych w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: dz. u. z 2020 r. poz. 111.)
 • Załącznik nr 2 - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współmałżonka wnioskodawcy w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • Załącznik nr 3 - KLAUZULA INFORMACYJNA dotyczy przetwarzania danych osobowych współwłaściciela/współwłaścicieli* jednorodzinnego budynku mieszkalnego/lokalu mieszkalnego objętego wnioskiem o dofinansowanie w związku z realizacją przedsięwzięcia w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze
 • 2c. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze dostępnego w serwisie gov.pl
 • 3. Pismo informujące o zawarciu umowy o dofinansowanie wraz z załącznikiem
 • 3a. Zestawienie zawierające zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową
 • 4. Informacja dotycząca składania wniosku o płatność w ramach PP Czyste Powietrze 
 • 5. Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online dostępny pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl 
 • 5a. Instrukcja: Jak wypełnić i złożyć wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - formularz online 
 • 5b. Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy 
 • 5c. Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej)
 • C - Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15.05.2020

  Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze (Poziom podstawowy)

  Ogłoszenie o zmianie programu priorytetowego Czyste Powietrze (Poziom podwyższony)

  Uchwały antysmogowe - zapoznaj się!

  D - Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 29.07.2019 do 14.05.2020

  E - Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący do 28.07.2019

  F - Jak policzyć dochód w programie Czyste Powietrze? Obowiązuje do 14.05.2020

  WFOŚiGW w Gdańsku zwraca uwagę, że dla wniosków składanych od 1 maja danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem jej korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd Skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku.

  G - Materiały informacyjne i edukacyjne