od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Dobre praktyki w ogrodnictwie

Na zdjęciu niecierpek gruczołowaty – roślina inwazyjna obcego pochodzenia

Dobre praktyki w ogrodnictwie

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał deklarację o stosowaniu Kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie. Zasady mają ograniczyć rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku podpisał deklarację o stosowaniu Kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie. Zasady mają ograniczyć rozprzestrzenianie się inwazyjnych gatunków obcych.

Według badań, w Polsce występuje 3 500 gatunków roślin naczyniowych, z czego 30% stanowią rośliny obcego pochodzenia. Obecnie tylko niewielka część gatunków obcych jest zagrożeniem dla rodzimej przyrody. Są to tzw. obce gatunki inwazyjne, które stanowią 1,5% świata roślinnego Polski, ale jednak problem jest poważny.  

Rośliny inwazyjne obcego pochodzenia wypierają gatunki rodzime, które przegrywają walkę o światło, wodę i miejsce do życia. Ograniczają także bazę pokarmową dla zwierząt. Odczuwalne to jest szczególnie w ekosystemach naturalnych np. zbiorowiskach nadrzecznych, lasach, łąkach, pastwiskach, a także na obszarach chronionych – w parkach narodowych i krajobrazowych, obszarach Natura 2000.

Gatunki inwazyjne często rozprzestrzeniają się jako uciążliwe chwasty (np. barszcz Sosnowskiego), zagrażające zdrowiu ludzi i zwierząt, powodujące alergie i poparzenia.

Problem związany z rozprzestrzenianiem się gatunków obcych jest na tyle istotny, że w niektórych krajach, ale także w ramach współpracy międzynarodowej podjęte zostały działania, których celem jest ograniczenie tego zjawiska. Wyniki badań wyraźnie pokazują, że jednym z głównych źródeł rozprzestrzeniania się roślin inwazyjnych obcego pochodzenia jest ogrodnictwo.

Rada Europy oraz Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin opracowały Europejski Kodeks postępowania w zakresie ogrodnictwa i inwazyjnych roślin obcych, a także zaleciły opracowanie krajowych kodeksów. W Polsce również taki Kodeks powstał. 

Kodeks dobrych praktyk w ogrodnictwie przeznaczony jest dla osób uprawiających własne ogrody, jak również zawodowo zajmujących się ogrodnictwem. Opracowany został przez grono ekspertów. Zaakceptowało go kilkadziesiąt instytucji administracji publicznej, organizacje pozarządowe, jednostki naukowe oraz stowarzyszenia branży ogrodniczej.

Zasady kodeksu

1. Poznaj, co dokładnie uprawiasz lub sprzedajesz;

2. Wprowadzaj prawidłowe oznakowania oferowanych do sprzedaży roślin;

3. Miej aktualną wiedzę, które obce gatunki roślin stosowanych w ogrodnictwie są inwazyjne;

4. Zrezygnuj ze sprzedaży lub z uprawy „zakazanych gatunków” oraz „uzgodnionych gatunków” obcych roślin;

5. Przekazuj klientom informacje o inwazyjnych gatunkach roślin;

6. Unikaj wprowadzania do swojego ogrodu i na tereny zieleni roślin zaliczanych do gatunków inwazyjnych;

7. Promuj stosowanie rodzimych lub nieinwazyjnych roślin obcego pochodzenia;

8. Utrzymuj rośliny obcego pochodzenia w ogrodzie, tak aby nie przedostawały się za „płot”;

9. Wyrzucaj odpady roślinne w sposób odpowiedzialny – nigdy „na dziko”.

 

Więcej informacji na temat Kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie można znaleźć na stronie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

 

Logo Kodeksu dobrych praktyk w ogrodnictwie

Previous Samochód ratowniczo – gaśniczy dla OSP Kaliska
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.