od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Dofinansowanie z NFOŚiGW na innowacje w przedsiębiorstwach

Logo programu

Dofinansowanie z NFOŚiGW na innowacje w przedsiębiorstwach

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie w ramach fazy B+R oraz fazy W programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabory wniosków o dofinansowanie w ramach fazy B+R oraz fazy W programu priorytetowego Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym.

Celem programu jest wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, tj.:

W obszar zrównoważonej energetyki:

 1. Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 7: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii
 2. Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 8: Inteligentne i energooszczędne budownictwo w zakresie:
 • Materiałów i technologii
 • Systemów energetycznych budynków
 • Rozwoju maszyn i urządzeń
 • Przetwarzania i powtórnego użycia materiałów
 1. Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 9: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku

W obszar surowce naturalne i gospodarka odpadami:

 1. Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 11: Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku)
 2. Krajowa Inteligentna Specjalizacja nr 12: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie

Budżet naborów wynosi do 500 000 tys. zł, w tym:

 • dla bezzwrotnych form dofinansowania (faza B+R) – do 25 000 tys. zł,
 • dla zwrotnych form dofinansowania – do 475 000 tys. zł, w tym w formie inwestycji kapitałowych – do 200 000 tys. zł.

Wnioski należy składać w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19.06. do 31.10.2017 r.

Więcej informacji na temat ogłoszonych naborów znaleźć można na stronie internetowej NFOŚiGW poświęconej programowi priorytetowemu Sokół.

Previous Poznawanie przez dotyk
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.