od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Doradcy energetyczni dla gminy Kosakowo

Spotkanie doradców energetycznych WFOŚiGW w Gdańsku z sołtysami gminy Kosakowo

Doradcy energetyczni dla gminy Kosakowo

Gdańscy doradcy energetyczni WFOŚiGW spotkali się z sołtysami oraz lokalnymi radami sołeckimi gminy Kosakowo. Zaprezentowali szczegóły programów realizowanych przez Ministerstwo Klimatu, NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Gdańsku.

Gdańscy doradcy energetyczni WFOŚiGW z wizytą w gminie Kosakowo. Spotkali się z sołtysami oraz lokalnymi radami sołeckimi, zaprezentowali szczegóły programów realizowanych przez Ministerstwo Klimatu, Narodowy oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Sołtysi są najbliżej swoich mieszkańców i to oni właśnie mogą najlepiej rozpropagować informacje o  programach związanych z ochroną środowiska. Jesteśmy prośrodowiskową gminą, wiele działań i inicjatyw podejmujemy z myślą o ekologii. Na naszym terenie leżą dwa rezerwaty przyrody: Beka i Mechelińskie Łąki. Zależy nam, aby jak największa liczba naszych mieszkańców skorzystała z oferowanego dofinansowania i wymieniła stary kocioł na nowoczesny czy zamontowała zbiornik na deszczówkę – wyjaśniał wójt gminy Kosakowo Marcin Majek.

Pracownicy WFOŚiGW w Gdańsku przedstawili projekty realizowane z Doradztwa Energetycznego, szczegóły programu Czyste Powietrze, Mój Prąd, Moja Woda, Zielony Samochód, Kolber i eVAN. – Zainteresowanie tymi programami jest bardzo duże. A wierzymy, że będzie jeszcze większe. Mamy nadzieję na zwiększenie świadomości społecznej w zakresie rozwoju gospodarki niskoemisyjnej, ochrony klimatu i powietrza – powiedziała Monika Porazik, doradca energetyczny WFOŚiGW w Gdańsku.

Zespół Doradców Energetycznych doradza w zakresie gospodarki niskoemisyjnej, efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii. Wspiera w planowaniu i wdrażaniu przyjaznych środowisku inwestycji, wyszukuje możliwości ich sfinansowania i pomaga aplikować o środki finansowe.

Doradcy WFOŚiGW w Gdańsku zachęcają do skorzystania z programu Czyste Powietrze. Można uzyskać dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na nowoczesne, spełniające najwyższe normy.

Mój Prąd to z kolei program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych. W ramach Mojej Wody zaś właściciele budynków jednorodzinnych mogą uzyskać dotację na przydomowe instalacje do magazynowania i wykorzystania wód opadowych i roztopowych.

Zielony Samochód, eVAN i Koliber to nowe programy dotyczące elektromobilności. Zielony Samochód oferuje dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego, eVAN – pojazdu dostawczego, Koliber – elektrycznych taksówek. Celem tych inicjatyw jest poprawa jakości powietrza, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, a także obniżenie poziomu hałasu oraz zużycia energii i paliw w transporcie.

Previous List of City Weekend Celebrations
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.