od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Dyżur eksperta w zakresie wniosków o płatność

Logo Programu Czyste Powietrze: biały domek na niebieskim tle, napis: czyste powietrze zdrowy wybór

Dyżur eksperta w zakresie wniosków o płatność

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku uruchomiony został dyżur eksperta w zakresie wypełniania wniosku o płatność. Ekspert pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:00. Na wizytę nie trzeba się wcześniej umawiać.

W siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku uruchomiony został dyżur eksperta w zakresie wypełniania wniosku o płatność w ramach programu Czyste Powietrze. Ekspert pełni dyżur od poniedziałku do piątku w godz. 8:30-15:00.  Na wizytę nie trzeba się wcześniej umawiać.

 

Beneficjent otrzyma formularz wniosku o płatność od WFOŚiGW w Gdańsku wraz z umową o dofinansowanie (dotyczy wniosków złożonych do 28 lipca 2019) lub wraz z pozytywną decyzją o przyznaniu dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze (dotyczy wniosków złożonych od 29 lipca 2019). Wnioskodawca wniosek o płatność w wersji papierowej wypełnia samodzielnie. Szczegółowa instrukcja wypełniania formularza znajduje się tutaj (dotyczy umów zawieranych od 17.07.2019) oraz tutaj (dotyczy umów zawieranych do 16.07.2019).

Wypłata dofinansowania następuje po zrealizowaniu przez beneficjenta całości lub części zadań określonych we wniosku o dofinansowanie. 

Wypłata dofinansowania w kwocie, która zostanie obliczona w oparciu o faktycznie poniesione i zaakceptowane przez Fundusz koszty kwalifikowane, następuje po złożeniu do WFOŚiGW w Gdańsku poprawnie wypełnionego  wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. Orientacyjny termin na wypłatę dofinansowania to 60 dni.

Previous Nagrody za działalność na rzecz ochrony środowiska i gospodarki wodnej
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.