od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Działania ochronne w rezerwacie przyrody

Wybierz
dokument:

Działania ochronne w wybranych rezerwatach przyrody w latach 2016 - 2022 w projekcie „Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza”,
nr RPPM.11.04.00-22-0012/15

Rezerwat przyrody Miłachowo

1. Montaż 3 tablic edukacyjnych w rezerwacie przyrody Miłachowo w 2018 r.
2. Opracowanie dokumentacji projektowej przenośnej zagrody dla owiec i kóz wraz z kosztorysem inwestorskim dla rezerwatu przyrody Miłachowo w 2018 r.
3. Dostawa i montaż infrastruktury niezbędnej do przeprowadzania wypasu zwierząt do rezerwatu przyrody Miłachowo w 2018 r.
4. Przeprowadzenie wypasu zwierząt w ramach zadań z zakresu ochrony czynnej w rezerwacie przyrody Miłachowo w 2018 r.
5. Usunięcie (wycinka i wykoszenie) odrośli tarniny, krzewów i roślinności zielnej w rezerwacie przyrody Miłachowo w 2019 r.
6. Usunięcie odrośli tarniny, krzewów i roślinności zielnej w rezerwacie przyrody „Miłachowo” w 2020 r.

Rezerwat przyrody Biała Góra

1. Montaż 3 tablic edukacyjnych w rezerwacie przyrody Biała Góra w 2018 r.
2. Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody Biała Góra w 2018 r.
3. Przeprowadzenie wypasu owiec na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody „Biała Góra” w 2019 r.
4. Przeprowadzenie wypasu owiec na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody „Biała Góra” w 2020 r.
5. Przeprowadzenie wypasu owiec na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody „Biała Góra” w 2021 r.
6. Konserwacja infrastruktury wypasowej w rezerwacie Biała Góra w 2022 r.

Rezerwat przyrody Kwidzyńskie Ostnice

1. Przeprowadzenie wypasu zwierząt na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody Kwidzyńskie Ostnice w 2018 r.
2. Przeprowadzenie wypasu owiec na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” w 2019 r.
3. Przeprowadzenie wypasu owiec na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” w 2020 r.
4. Ocena stanu populacji ostnicy Jana w rezerwacie „Kwidzyńskie Ostnice” oraz wzmocnienie populacji ostnicy osobnikami pochodzącymi w 2020 r. i 2021 r. z innego naturalnego stanowiska.
5. Przeprowadzenie wypasu owiec na murawach kserotermicznych w rezerwacie przyrody „Kwidzyńskie Ostnice” w 2021 r.
6. Konserwacja infrastruktury wypasowej w rezerwacie Kwidzyńskie Ostnice w 2022 r.

Rezerwat przyrody Cisy w Czarnem

1. Montaż 6 tablic edukacyjnych w rezerwacie przyrody Cisy w Czarnem w 2018 r.
2. Wykonanie i montaż małej infrastruktury (wiata leśna, ława z siedziskami, stojak na rowery 5 – stanowiskowy) w rezerwacie przyrody Cisy w Czarnem w 2017 r.
3. Usuwanie nalotów i podszytów drzew konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody Cisy w Czarnem w 2018 r.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej ogrodzenia w rezerwacie przyrody „Cisy w Czarnem” wraz z kosztorysami inwestorskimi w 2020 r.
5. Usunięcie drzew (w tym nalotów, podszytów i podrostów) konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy w Czarnem” w 2020 r.
6. Budowa nowego ogrodzenia w rezerwacie „Cisy w Czarnem” w 2021 r.

Rezerwat przyrody Cisy nad Czerską Strugą

1. Montaż 7 tablic edukacyjnych w rezerwacie przyrody Cisy nad Czerską Strugą w 2018 r.
2. Wykonanie i montaż stojaka na rowery 3- stanowiskowy w rezerwacie przyrody Cisy nad Czerską Strugą w 2017 r.
3. Usuwanie nalotów i podszytów drzew konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody Cisy nad Czerską Strugą w 2019 r.
4. Usunięcie drzew oraz nalotów, podszytów i podrostów gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody „Cisy nad Czerską Strugą” w 2021 r.

Rezerwat przyrody Choczewskie Cisy

1. Pielęgnacja podsadzeń cisowych i dębowych w rezerwacie przyrody Choczewskie Cisy w 2017 r.
2. Usuwanie nalotów i podszytów drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa oraz pielęgnacja podsadzeń cisowych i dębowych w rezerwacie przyrody Choczewskie Cisy w 2018 r.
3. Usunięcie podszytu i drzew gatunków konkurencyjnych dla cisa w rezerwacie przyrody Choczewskie Cisy w 2020 r.
4. Pielęgnacja podsadzeń cisowych i dębowych w rezerwacie przyrody Choczewskie Cisy w 2020 r.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej i technicznej ogrodzenia w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy” wraz z kosztorysami inwestorskimi w 2020 r.
6. Budowa nowego ogrodzenia w rezerwacie przyrody „Choczewskie Cisy” w 2021 r.

Rezerwat przyrody Dolina Kulawy

1. Montaż 6 tablic edukacyjnych w rezerwacie przyrody Dolina Kulawy w 2018 r. 2. Usunięcie płotu otaczającego stawy rybne oraz zasypanie nor i wyrw po działalności bobrów w rezerwacie przyrody Dolina Kulawy w 2018 r. 3. Dostawa i montaż urządzeń służących do rejestrowania poziomu zwierciadła wody w rezerwacie przyrody Dolina Kulawy w 2019 r.

Rezerwat przyrody Babnica

1. Montaż 2 tablic edukacyjnych w rezerwacie przyrody Babnica w 2018 r.
2. Dostawa i montaż urządzeń służących do rejestrowania poziomu zwierciadła wody w rezerwacie przyrody Babnica w 2019 r.

Rezerwat przyrody Białogóra

1. Dostawa i montaż urządzeń służących do rejestrowania poziomu zwierciadła wody w rezerwacie przyrody Białogóra w 2019 r.
2. Wykonanie przytamowań na rowach i kanałach w rezerwacie przyrody „Białogóra” w celu zablokowania odpływu wody z rezerwatu w 2020 r.

Rezerwat przyrody Bagno Stawek

1. Montaż 2 tablic edukacyjnych w rezerwacie przyrody Bagno Stawek w 2018 r.
2. Dostawa i montaż urządzeń służących do rejestrowania poziomu zwierciadła wody w rezerwacie przyrody Bagno Stawek w 2019 r.
3. Usunięcie drzew w rezerwacie przyrody „Bagno Stawek” w 2021 r.
4. Wykoszenie trzciny w rezerwacie przyrody „Bagno Stawek” w 2021 r.

Rezerwat przyrody Opalenie

1. Przesadzenie (metaplantacja) groszku wielkoprzylistkowego z pobocza drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu Opalenie na stanowiska w granicach rezerwatu Opalenie w 2017 r.
2. Opracowanie i dostarczenie raportu dotyczącego stanu populacji groszku wielkoprzylistkowego, występującego w rezerwacie przyrody Opalenie oraz w pasie drogowym drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu w 2018 r.
3. Montaż 2 tablic edukacyjnych w rezerwacie przyrody Opalenie w 2018 r.
4. Opracowanie i dostarczenie raportu dotyczącego stanu populacji groszku wielkoprzylistkowego, występującego w rezerwacie przyrody Opalenie oraz w pasie drogowym drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu w 2019 r.
5. Przesadzenie (metaplantacji) groszku wielkoprzylistkowego z pobocza drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu Opalenie na stanowiska w granicach rezerwatu Opalenie w 2019 r.
6. Opracowanie i dostarczenie raportu dotyczącego stanu populacji groszku wielkoprzylistkowego, występującego w rezerwacie przyrody Opalenie oraz w pasie drogowym drogi gminnej, przebiegającej wzdłuż południowej granicy rezerwatu w 2020 r.

Rezerwat przyrody Mętne

1. Usuwanie odrośli i samosiewów brzozy brodawkowatej i omszonej oraz pojedynczych drzew i samosiewów sosny zwyczajnej ze stanowisk brzozy niskiej w rezerwacie przyrody Mętne w 2018 r.
2. Oceny stanu zachowania stanowisk brzozy niskiej i iglicy małej w rezerwacie przyrody „Mętne” w 2021 r.
3. Usunięcie samosiewów ekspansywnych gatunków drzew i krzewów ze stanowisk brzozy niskiej oraz z potencjalnych stanowisk brzozy niskiej w rezerwacie przyrody „Mętne” w 2022 r.

Rezerwat przyrody Słone Łąki

1. Wykaszanie łąk w rezerwacie przyrody Słone Łąki i jego otulinie wraz z usunięciem biomasy w 2018 r.
2. Wykaszanie łąk wraz z usunięciem odrośli róży pomarszczonej w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie w 2019 r.
3. Wykaszanie łąk wraz z usunięciem odrośli róży pomarszczonej w rezerwacie przyrody „Słone Łąki” i jego otulinie w 2020 r.

Rezerwat przyrody Bocheńskie Błoto

1. Wykaszanie roślinności w rezerwacie przyrody Bocheńskie Błoto wraz z usunięciem i zagospodarowaniem powstałej biomasy w 2018 r.
2. Wykaszanie roślinności (głównie trzciny) w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy w 2019 r.
3. Wykoszenie roślinności zielnej oraz odrośli wierzbowych w rezerwacie przyrody „Bocheńskie Błoto” wraz z usunięciem i zagospodarowaniem biomasy w 2020 r.

Rezerwat przyrody Mechowiska Sulęczyńskie

1. Montaż 3 tablic edukacyjnych w rezerwacie przyrody Mechowiska Sulęczyńskie w 2018 r.
2. Wykaszanie mechowiska w rezerwacie przyrody Mechowiska Sulęczyńskie wraz z usunięciem biomasy w 2016 r., 2017 r., 2018 r., 2019 r., 2020 r.

Rezerwat przyrody Widowo

  • Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Widowo.

Rezerwat przyrody Staniszewskie Błoto

  • Przygotowanie i przeprowadzenie jednodniowych warsztatów edukacyjnych na temat walorów przyrodniczych, celu ochrony i zagrożeń dla rezerwatu przyrody Staniszewskie Błoto.
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.