od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Edukacja dla przyrody

Edukacja dla przyrody

Beneficjent: Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 2014-2020

  • Oś priorytetowa 11 Środowisko
    Działanie 11.4 Ochrona różnorodności biologicznej

Współfinansowanie z EFRR

  • Wartość projektu: 9 013 672,07 PLN
  • Wkład Funduszy Europejskich: 6 306 350,45 PLN

Cele projektu

Celem nadrzędnym projektu jest ochrona stanu środowiska naturalnego i ochrona różnorodności biologicznej, celem głównym – zabezpieczenie zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych.

Planowane efekty

Stworzenie warunków do rozwoju  oferty edukacji ekologicznej na terenie Województwa Pomorskiego poprzez rozbudowę, budowę i wyposażenie czterech centrów edukacji ekologicznej Pomorskiego Zespołu Parków Krajobrazowych oraz organizację kampanii informacyjno-edukacyjnej podnoszącej świadomość na rzecz zrównoważonego rozwoju i przeciwdziałaniu zmianom klimatu.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Previous Rusza kolejna Akademia Czystego Powietrza!
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.