od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Stawiamy na edukację!

Konkurs na zadania z edukacji ekologicznej województwa pomorskiego

Stawiamy na edukację!

Edukacja ekologiczna zawsze była dla nas ważna. Jesteśmy przekonani, że dzięki niej można zmieniać świat. Na ten przyjazny ludziom i środowisku.

W Dniu Edukacji Narodowej warto jeszcze dobitniej podkreślić jej rolę.

Stawiamy na edukację!

67 MLN ZŁ NA EDUKACJĘ

Konkursy na zadania z edukacji ekologicznej organizujemy od 14 lat. Jeszcze dłużej, bo od ponad 21 lat, jesteśmy strategicznym partnerem samorządów oraz innych podmiotów realizujących działania na rzecz edukacji ekologicznej. Rozpatrzyliśmy 2 100 wniosków, które uzyskały łącznie 67 mln zł dofinansowania. Dzięki środkom finansowym przeznaczonym na edukację ekologiczną powstały zielone szkoły, ośrodki edukacji ekologicznej, ścieżki przyrodnicze, odbyło się wiele akcji i festynów ekologicznych na obszarze całego województwa. Dofinansowania udzieliliśmy także na kampanie edukacyjne, informacyjno-promocyjne, audycje radiowe, filmy, warsztaty ekologiczne, przyrodnicze wolontariaty.

W tym roku w ramach Konkursu z edukacji ekologicznej dofinansowanie przyznane zostało dla 52 zadań na kwotę prawie miliona złotych.   

100 osób posprzątało rzekę Słupię. Zarówno z kajaków, jak i z lądu. Zebrali 20 kg odpadów, głównie puszki i butelki.  

W Starym Polu mieszkańcy oddali 500 kg zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. W zamian otrzymali wrzosy.

W Nadleśnictwie Kaliska powstanie ścieżka dydaktyczna o roślinności polskich lasów. Nie zabraknie tablic edukacyjnych, urządzeń interaktywnych, pojawią się ulotki informacyjne.

Odnowiona zostanie 2,5 – kilometrowa ścieżka edukacyjna z Pustek Cisowskich do Marszewa. Odświeżone zostaną także tablice informacyjno-dydaktyczne, zamontowany zostanie licznik ruchu turystycznego.

Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego przeprowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną o ochronie przyrody Morza Bałtyckiego.

Kampanie, ale i filmy edukacyjne, audycje radiowe, artykuły, posty, konkursy, szkolenia – ich realizacja też była możliwa dzięki naszemu dofinansowaniu. Dotacji udzieliliśmy także na organizację warsztatów ekologicznych. Uczestniczyło w nich prawie 14 000 osób.

Na konkurs wpłynęło dużo dobrych i ciekawych inicjatyw. Bardzo nas to cieszy. Zależy nam na profesjonalnej, interesująco realizowanej edukacji ekologicznej. Takiej, która budzi zainteresowanie, skłania do refleksji i – co dla nas bardzo istotne – zmiany nawyków na pozytywne dla ludzi i środowiska – wyjaśnia Przemysław Kurkowski – kierownik Działu Promocji i Ochrony Przyrody WFOŚiGW w Gdańsku.   

 

KAMPANIE I PROJEKTY

Nie tylko udzielamy dofinansowania na proekologiczne projekty, ale także sami je realizujemy. Przeprowadzamy kampanie, aby z czytelnym przekazem dotrzeć do naszych odbiorców. Do wielu grup społecznych. 

W Pomorscy czują klimat poruszyliśmy problem wpływu naszych nawyków, zachowań i wyborów konsumenckich na środowisko. Omówiliśmy kwestie związane z gospodarką o obiegu zamkniętym, czyli promowania takiego modelu, w którym odpady z jednych artykułów są wykorzystywane jako surowce w produkcji innych, co oszczędza zasoby naturalne i energię. Ważnym zagadnieniem była sprawa zakupów. Bohaterowie kampanii namawiali, aby ograniczyć się do kupna tych rzeczy, które są nam niezbędne. Zwracać uwagę na to, z czego są wykonane, jak opakowane, skąd pochodzą i jaką drogę przebyły. Nakłaniali też do oszczędzania energii elektrycznej i wody, podróży rowerem i komunikacją publiczną. W kampanii skupiliśmy się też na ochronie bioróżnorodności.

W Nie śmiecę, wybieram czystą plażę zwracaliśmy uwagę mieszkańców i turystów na kwestię zaśmiecania plaż. Temat ten kontynuujemy w ekoTuryście. Potraktowaliśmy go tylko szerzej. Nie tylko plaże, ale i jeziora, lasy. Ważne jest, aby niczego nie zostawiać w miejscu wypoczynku. Wszystkie odpady powinny trafiać do kosza lub być zabierane ze sobą. Każdego roku tylko z trójmiejskich plaż zbieranych jest kilkaset ton odpadów.

ekoTransport promuje publiczny transport zbiorowy. Warto postawić na pociągi, autobusy, tramwaje czy rower. Kolej to najbardziej ekologiczny środek transportu.

Jesteśmy także partnerami różnych projektów. Chociażby merytorycznie wspieramy gminę Kępice w projekcie Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego, rdestowca ostrokończystego oraz nawłoci kanadyjskiej. Celem zadania jest ochrona różnorodności biologicznej poprzez eliminację roślin inwazyjnych gatunków obcych, a promocję roślin rodzimych.

Wspólnie z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzimy też projekt Ochrona bioróżnorodności rezerwatów przyrody Pomorza. Chronione są cenne gatunki roślin (cis pospolity, brzoza niska, groszek wielkoprzylistkowy) oraz dwa typy ekosystemów: murawy kserotermiczne i ekosystemy hydrogeniczne (mechowiska, torfowiska przejściowe, łąki halofilne, obniżenia międzywydmowe). Projekt kształtuje również postawy proekologiczne i podnosi świadomość społeczeństwa.      

DAJEMY PRZYKŁAD

My także edukujemy. Poprzez dobry przykład. Sprzątamy plaże i lasy, sadzimy drzewa, podróżujemy autobusami, kolejami i rowerami. Wymieniamy się książkami. Pożegnaliśmy się z plastikiem.

Do edukacji wykorzystujemy także nasze media społecznościowe. Realizujemy podcasty Bardziej zieloni, produkujemy filmy i spoty, które zamieszczamy na naszym kanale YouTube. Założyliśmy też wolontariat pracowniczy. Aktywnie włączamy się we wszelkie działania podejmowane z myślą o środowisku.  

Previous Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(8/2022) z dnia 13 października 2022 r.
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres email informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od promocja@wfos.gdansk.pl RODO

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.