od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Eko-Inicjatywa laureatem nagrody Bursztynowego Mieczyka

prezes Maciej Kazienko wręcza nagrodę Eko- inicjatywie. Nagrodę odbiera Ewa Romanow-Pękal. Fot. Dawid Linkowski / Archiwum ECS”

Eko-Inicjatywa laureatem nagrody Bursztynowego Mieczyka

Już po raz 25 odbyło się uroczyste wręczenie nagród  Bursztynowego Mieczyka im Macieja Płażyńskiego. Kapituła, przyznając nagrody i wyróżnienia za działalność w 2019 roku, wzięła pod uwagę następujące kategorie: pomoc społeczna, ochrona środowiska i edukacja ekologiczna, kultura, społeczeństwo obywatelskie, edukacja i współpraca międzynarodowa. Zostały uhonorowane nimi najlepsze inicjatywy organizacji pozarządowych województwa pomorskiego.

Nagrodę w kategorii ochrona środowiska i edukacja ekologiczna ufundowaną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku otrzymało stowarzyszenie „Eko-Inicjatywa” z Kwidzyna. W imieniu wszystkich członków stowarzyszenia odebrała ją podczas uroczystej gali, która odbyła się 7 grudnia w ECS, prezes Eko-Inicjatywy Ewa Romanow- Pękal.  Nagrodę wręczył prezes Funduszu Maciej Kazienko.

O nagrodzie można dowiedzieć się więcej na stronie www.bursztynowymieczyk.pomorskie.pl

 

 

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa

Stowarzyszenie Eko- Inicjatywa rozpoczęło działalność w 2000 roku, wcześniej działając jako grupa nieformalna. Pierwsze inicjatywy skupiły się wokół ochrony źródlisk rzeki Liwy oraz edukacji ekologicznej mieszkańców. W logo organizacji znajduje się człowiek – drzewo. To dobrze oddaje misję stowarzyszenia – “Ekologia z ludźmi i dla ludzi”.

Eko-Inicjatywa buduje swoje doświadczenie poprzez realizację różnorodnych projektów lokalnych, krajowych i międzynarodowych, ale „serce” organizacji bije w Kwidzynie i tu koncentrują się codzienne aktywności. Pracownicy stowarzyszenia od wielu lat prowadzą warsztaty ekologiczne w kwidzyńskich szkołach i współpracują z kwidzyńskimi nauczycielami. Wiele zajęć praktycznych odbywa się  w siedzibie stowarzyszenia w Kwidzynie. Na co dzień prowadzone są ćwiczenia dla grup i animacja społeczno- ekologiczna. Powstała wygodna baza edukacyjna, która tętni życiem – tu buduje się karmniki dla ptaków, z makulatury powstaje papier czerpany, na różnorodnych zajęciach można dowiedzieć się jak pomóc zapylaczom, czy przyjrzeć się organizmom żyjącym w pobliskiej rzece czy lesie.

Jednym z kluczowych nurtów aktywności w ostatniej dekadzie jest ochrona zadrzewień w tradycyjnym krajobrazie regionu. Dlatego temat drzew, alei stał się przekrojowym zagadnieniem, a członkowie Eko-Inicjatywy zostali znawcami, nie tylko pachnicy dębowej zamieszkującej sędziwe drzewa, ale wielu zagadnień związanych z drzewami: sadzeniem, pielęgnacją, oceną stanu zdrowotnego. Nawiązali partnerskie relacje z urzędnikami, zarządami dróg, pracownikami służb ochrony przyrody. Zachowanie alei w krajobrazie regionu, Polski oraz wypracowanie i wdrożenie mechanizmów prawnych, które to umożliwią, jest największym wyzwaniem stowarzyszenia na najbliższe lata.

Stowarzyszenie Eko-Inicjatywa współpracuje z kilkudziesięcioma organizacjami, instytucjami, jednostkami samorządowymi, szkołami oraz małym i średnim biznesem. Stanowi przykład prężnie działającej organizacji pozarządowej, która konsekwentnie rozwija swój potencjał, służąc lokalnej społeczności i chroniąc dziedzictwo przyrodnicze.

Previous Pomorscy w Tczewie!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.