od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Florian – wsparcie dla OSP i WOPR

Ogłoszenie o naborze - edycja 2023

O programie

Dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczego w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych. Część 1) Dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych”

Dla kogo?

Nabór dla podmiotów znajdujących się na zaakceptowanej przez ministra klimatu liście sporządzonej w ramach “Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska” z 23.02.2021, zawartego przez ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra klimatu i środowiska.

Co obejmuje dofinansowanie?

Zakup sprzętu ratowniczego.

Forma dofinansowania

Dotacje

Sposób składania wniosków

Zgłoszenie konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku według wzoru wraz z załącznikami.

Termin

WFOŚiGW w Gdańsku ogłasza nabór wniosków Florian – wsparcie dla OSP i WOPR.

Najnowsze informacje

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.