od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Fundusz w Gdańsku gospodarzem ogólnopolskiego spotkania Zarządów NFOŚiGW i wfośigw oraz doradców energetycznych

Spotkanie grupy roboczej (zdj. WFOŚiGW w Gdańsku)

Fundusz w Gdańsku gospodarzem ogólnopolskiego spotkania Zarządów NFOŚiGW i wfośigw oraz doradców energetycznych

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował spotkanie informacyjno-szkoleniowe.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zorganizował w dniach 16-17 kwietnia 2018 roku w Gdańsku 2-dniowe spotkanie informacyjno-szkoleniowe w ramach realizacji projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego i mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. W wydarzeniu udział wzięły zarządy NFOŚIGW,  wfośigw oraz niemal 80 doradców energetycznych z całej Polski (przedstawiciele wszystkich partnerów ww. Projektu).

Głównym celem spotkania było kontynuowanie prac nad Planem działań realizowanym w ramach projektu doradztwa energetycznego na rok bieżący. Uczestnicy warsztatów zorganizowanych w formule grup roboczych omówili zagadnienia związane ze szkoleniami organizowanymi dla energetyków gminnych oraz pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej przez doradców energetycznych. Omówiono również możliwość wykorzystania elektronicznych narzędzi w celu promocji projektu.

Dnia 16 kwietnia 2018 r.  w siedzibie WFOŚiGW w Gdańsku minister środowiska Pan Henryk Kowalczyk spotkał się z zarządami  NFOŚiGW i wfośigw. Omówione zostały m.in. zasady wzajemnej współpracy we wdrażaniu Krajowego Pakietu Czyste Powietrze, w szczególności programu Termomodernizacji budynków mieszkalnych – TermoDom+.

Drugiego dnia spotkania doradcy energetyczni wojewódzkich funduszy oraz Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie wzięli udział w szkoleniu z zakresu realizacji badań termowizyjnych budynków oraz  innowacyjnych rozwiązań ekologicznych, związanych z wykorzystaniem źródeł ciepła takich jak gazowe absorpcyjne pompy ciepła.

Zarządy NFOŚiGW i wfośigw  podsumowały wypracowane rozwiązania ww. grup roboczych. Omówione zostały również plany wzajemnej współpracy na najbliższy okres. Prezes  WFOŚiGW w Gdańsku – Maciej Kazienko – przedstawił szczegółowe plany Pomorskiego Pikniku Energetycznego, organizowanego w ramach VIII Pomorskich Dni Energii, który odbędzie się 10–12 czerwca br. w Gdyni. Zaprezentował także ekologiczne rozwiązania w budownictwie na przykładzie doświadczeń zastosowanych przy budowie nowej siedziby WFOŚiGW w Gdańsku.

Jednym z powodów spotkania w Gdańsku był VI Ogólnopolski Szczyt Energetyczny, który odbywał się w Europejskim Centrum Solidarności. Uczestniczył w nim m.in. minister środowiska Henryk Kowalczyk, minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz minister energii Krzysztof Tchórzewski. W prowadzonych w ramach Szczytu debatach uczestniczyli także przedstawiciele NFOŚiGW – prezes Kazimierz Kujda  oraz WFOŚiGW w Gdańsku – prezes Maciej Kazienko.

W dwudniowym Szczycie Energetycznym, który przebiegał pod hasłem „Energetyka dla gospodarki – gospodarka dla energetyki”, wzięli udział także reprezentanci Państw Basenu Morza Bałtyckiego: ambasador Królestwa Szwecji w Polsce Stefan Gullgren, Republiki Finlandii w Polsce Hanna Lehtinen i Królestwa Danii w Polsce Egberg Mikkelsen oraz przedstawiciele rynku energii i ciepła w kraju.

W trakcie sesji plenarnej prezes Kazimierz Kujda zaprezentował konkretne działania prowadzone przez Narodowy Fundusz wspólnie ze wszystkimi wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Podkreślił, że działaniem o fundamentalnym znaczeniu jest jak najszersze dotarcie z pomocą do indywidualnych gospodarstw i wsparcie ich w ramach realizowanych programów w walce ze smogiem. To nie tylko ocieplenie budynków, czy wymiana okien, to także wymiana źródeł ciepła oraz wprowadzanie elementów OZE – powiedział. Zaakcentował również, że największe dotacyjne wsparcie otrzymają osoby objęte ubóstwem energetycznym.

Prezes Maciej Kazienko akcentował konieczność wsparcia mieszkańców obszarów wiejskich oraz niewielkich miejscowości. Dzięki wspólnie realizowanemu – na zasadzie partnerstwa – projektowi stanie się to łatwiejsze i bardziej skuteczne.

Previous Pomorscy rower wybierają!
logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.