Tytuł konkursu: 

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2016)

Informacje dotyczące realizacji i rozliczenia

ZałącznikWielkośćData
Office spreadsheet icon Osiagnięty efekt ekologiczny (opublikowano: 21.01.2016r.)47 KB01-08-2016

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs pn.  „Czyste powietrze Pomorza” (edycja  2016). 

Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu (opublikowano: 30.06.2016r.)183.36 KB01-08-2016

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2016)

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CzP/2016 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Wnioski należy składać w terminie do 20 maja 2016r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 24 czerwca 2016r.

Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 czerwca 2016r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 21.01.2016r.)44.54 KB01-08-2016
Microsoft Office document icon Charakterystyka zadania (opublikowano: 21.01.2016r.)28 KB01-08-2016
Office spreadsheet icon Wykaz budynków objętych zadaniem (opublikowano: 21.01.2016r.)24.5 KB01-08-2016
Office spreadsheet icon Montaż finansowy (opublikowano: 21.01.2016r.)33 KB01-08-2016
Office spreadsheet icon Planowany efekt ekologiczny (opublikowano: 21.01.2016r.)44.5 KB01-08-2016
Office spreadsheet icon Harmonogram rzeczowo-finansowy (opublikowano: 21.01.2016r.)22 KB01-08-2016