Tytuł konkursu: 

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu pod nazwą: „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2017)

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CzP/2017 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 19 maja 2017r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 23 czerwca 2017r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 czerwca 2017r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu390.78 KB09-01-2017
Plik Wniosek w-CzP/2017 89.5 KB09-01-2017
Microsoft Office document icon Charakterystyka zadania35.5 KB09-01-2017
Office spreadsheet icon Wykaz budynków objętych zadaniem32 KB09-01-2017
Office spreadsheet icon Harmonogram rzeczowo-finansowy27.5 KB09-01-2017
Office spreadsheet icon Montaż finansowy31 KB09-01-2017
Office spreadsheet icon Planowany efekt ekologiczny38.5 KB09-01-2017
Office spreadsheet icon Osiągnięty efekt ekologiczny41.5 KB09-01-2017
Zaktualizowano:  09-01-2017