Tytuł konkursu: 

Czyste powietrze Trójmiasta (edycja 2017)

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza pierwszą edycję konkursu pod nazwą „Czyste powietrze Trójmiasta” (edycja 2017).

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-CzPT/2017 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 2 czerwca 2017r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 lipca 2017r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 14 lipca 2017r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano 13.02.2017r.)317.11 KB13-02-2017
Plik Wniosek w-CzPT/2017 (opublikowano 13.02.2017r.)89.97 KB13-02-2017
Microsoft Office document icon Charakterystyka zadania (opublikowano 13.02.2017r.)35.5 KB13-02-2017
Office spreadsheet icon Wykaz budynków (opublikowano 13.02.2017r.)39.5 KB13-02-2017
Office spreadsheet icon Harmonogram rzeczowo-finansowy (opublikowano 13.02.2017r.)28.5 KB13-02-2017
Office spreadsheet icon Montaż finansowy (opublikowano 13.02.2017r.)32 KB13-02-2017
Office spreadsheet icon Planowany efekt ekologiczny (opublikowano 13.02.2017r.)38.5 KB13-02-2017
Office spreadsheet icon Osiągnięty efekt ekologiczny (opublikowano 13.02.2017r.)41 KB13-02-2017
Zaktualizowano:  13-02-2017