Tytuł konkursu: 

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2017)

Aktualizacja druku wniosku

Aktualny druk dostępny jest w zakładce Strona główna>Fundusze Krajowe>Nabór ogólny

Zaktualizowano:  12-06-2017

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2017). Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wykaz zadań zakwalifikowanych do dofinansownaia ze środków WFOŚ w Gdańsku w ramach konkursu (opublikowano: 03.03.2017r.)186.21 KB03-03-2017
Zaktualizowano:  03-03-2017

Informacja

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza na spotkanie w ramach Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2017), które odbędzie się dnia 7 października 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Funduszu przy ul. Rybaki Górne 8. Celem Konkursu jest wyłonienie zadań, które przyniosą najlepsze efekty w zakresie edukacji ekologicznej społeczeństwa. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie zadania dotyczące obszaru województwa pomorskiego. Podczas spotkania przekazane zostaną szczegółowe informacje na temat konkursu.

Zaktualizowano:  22-09-2016

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór wniosków w ramach

Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2017)

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2016 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2016 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 marca  2017 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 31 marca 2017 r.

Zgodnie z obowiązującymi „Zasadami udzielania dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku” za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu.

ZałącznikWielkośćData
Microsoft Office document icon Wniosek w/2016 (opublikowano: 19.08.2016 r.)166.5 KB19-10-2016
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 19.08.2016 r.)144.61 KB19-10-2016
Microsoft Office document icon Karta zadania edukacyjnego (opublikowano: 19.08.2016 r.)76.5 KB19-10-2016
Office spreadsheet icon Montaż finansowy (opublikowano: 19.08.2016 r.)34.5 KB19-10-2016
PDF icon Kryteria oceny wniosków (opublikowano: 19.08.2016 r.)145.51 KB19-10-2016