Tytuł konkursu: 

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2017)

Aktualizacja druku wniosku

Aktualny druk dostępny jest w zakładce Strona główna>Fundusze Krajowe>Nabór ogólny

Zaktualizowano:  12-06-2017

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2017). Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wykaz zadań zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚ w Gdańsku w ramach konkursu (opublikowano: 06.02.2017)181.7 KB06-02-2017
Zaktualizowano:  06-02-2017

Informacja o spotkaniu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku zaprasza na spotkanie w ramach Konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2017), które odbędzie się dnia 3 listopada 2016 r. o godz. 11:00 w siedzibie Funduszu przy ul. Rybaki Górne 8. Celem Konkursu jest wyłonienie zadań skupionych na ochronie przyrody i zrównoważonym funkcjonowaniu ekosystemów na obszarze województwa pomorskiego, które są zgodne z Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 oraz aktualną Strategią działania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Podczas spotkania przekazane zostaną szczegółowe informacje na temat konkursu.

Zaktualizowano:  28-10-2016

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2017)

Zgłoszenia konkursowe należy składać w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2016 wraz z montażem finansowym i Kartą zadania stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu.

  • Wnioski należy składać w terminie do 30 listopada 2016 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 28 lutego 2017 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15 marca 2017 r.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 14.09.2016 r.)146.34 KB19-10-2016
Microsoft Office document icon Załącznik nr 1 - Karta zadania z zakresu ochrony przyrody (opublikowano: 14.09.2016 r.)76.5 KB19-10-2016
PDF icon Załącznik nr 2 - Kryteria oceny wniosków o dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody (opublikowano: 14.09.2016 r.)217.61 KB19-10-2016
Microsoft Office document icon Formularz wniosku w/2016 (opublikowano: 14.09.2016 r.)166 KB19-10-2016
Office spreadsheet icon Montaż finansowy (opublikowano: 14.09.2016 r.)40.5 KB19-10-2016
Zaktualizowano:  19-10-2016