Tytuł konkursu: 

LED dla uczelni wyższych (styczeń 2017)

Aktualizacja druku wniosku i charakterystyki zadania

Aktualne druki dostępne są w zakładce Strona główna>Fundusze Krajowe>Nabór ogólny

Zaktualizowano:  12-06-2017

Druki dotyczące zawartych umów

 Druki dostępne są w zakładce Strona główna>Fundusze Krajowe>Nabór ogólny

 

Zaktualizowano:  27-02-2017

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs ”LED dla uczelni publicznych (styczeń 2017)”. Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wykaz zadań zakwalifikowanych do dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach konkursu (opublikowano: 11.05.2017r.)122.43 KB11-05-2017
Zaktualizowano:  11-05-2017

Aktualizacja druku Planowanego efektu ekologicznego

Należy wypełniać i drukować jedynie formularz EFEKTY II - modernizacja oświetlenia (marzec 2017)

ZałącznikWielkośćData
Office spreadsheet icon Planowany efekt ekologiczny (opublikowano: 03.03.2017r.) 101.5 KB03-03-2017
Zaktualizowano:  03-03-2017

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „LED dla uczelni wyższych”.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2017 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.  Niezbędnym elementem zgłoszonego wniosku jest audyt efektywności energetycznej oświetlenia.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8.

  • Termin składania wniosków w ramach Konkursu upływa z dniem 30.03.2017r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 04.05.2017r.
  • Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Funduszu w terminie do 14.05.2017r.

W ramach minimum działań informacyjno–edukacyjnych na stronie internetowej, w jej głównej odsłonie, Wnioskodawca zobowiązany będzie zamieścić podstronę zawierającą treści dotyczące realizacji zadania, w tym między innymi dokładny opis stanu przed i po modernizacji, powody podjęcia działań modernizacyjnych, charakterystykę zastosowanej technologii zawierającą porównanie z technologią modernizowaną, a także informacje dotyczące zużycia energii przed i po realizacji zadania uwzględniające środowiskowe i zdrowotne korzyści płynące z przeprowadzonej modernizacji.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu159.62 KB04-01-2017
Microsoft Office document icon Wniosek w/2017169 KB04-01-2017
Office spreadsheet icon Montaż finansowy planowanego zadania34.5 KB04-01-2017
Microsoft Office document icon Charakterystyka zadania28 KB04-01-2017
Office spreadsheet icon Harmonogram rzeczowo-finansowy27 KB04-01-2017
Office spreadsheet icon Planowany efekt ekologiczny37.5 KB04-01-2017
Zaktualizowano:  04-01-2017