Tytuł konkursu: 

Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu (nabór ciągły/sierpień2016)

Informacja

Konkurs „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu” zgodnie z treścią regulaminu adresowany jest do jednostek samorządu terytorialnego województwa pomorskiego i  ich związków lub podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego. Zadania dotyczące innych podmiotów, w tym osób fizycznych, mogą zostać zgłoszone za pośrednictwem jednostek samorządowych w ramach projektów kompleksowo rozwiązujących kwestie zagospodarowania ścieków na terenie gminy.

Zaktualizowano:  04-10-2016

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs „Lokalne rozwiązania w gospodarce ściekowej na Pomorzu”

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-LRS/2016 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie trwać nie dłużej niż do momentu wydania komunikatu o zamknięciu naboru.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 19.06.2016)201.41 KB19-10-2016
Microsoft Office document icon Wniosek w-LRS/2016 (opublikowano: 19.06.2016)149.5 KB19-10-2016
Office spreadsheet icon Planowany efekt ekologiczny (opublikowano: 19.06.2016)66.5 KB19-10-2016
Microsoft Office document icon Karta charakterystyki zadania (opublikowano: 19.06.2016)50 KB19-10-2016
Office spreadsheet icon Montaż finansowy (opublikowano: 19.06.2016)40.5 KB19-10-2016
Office spreadsheet icon Wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (opublikowano: 19.06.2016)35.5 KB19-10-2016