Tytuł konkursu: 

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs pn.  „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016). 

Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Wykaz zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (edycja 2016) (opublikowano: 30.05.2016r.)208.04 KB01-08-2016

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2016).

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-azbest/2016 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 11 kwietnia 2016 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 16 maja 2016 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 maja 2016 r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

ZałącznikWielkośćData
PDF icon Regulamin konkursu (opublikowano: 26.01.2016r.)52.69 KB01-08-2016
Microsoft Office document icon Wniosek w-azbest/2016 (opublikowano: 26.01.2016r.)137 KB01-08-2016
Microsoft Office document icon Charakterystyka zadania (opublikowano: 26.01.2016r.)37.5 KB01-08-2016
Office spreadsheet icon Montaż finansowy (opublikowano: 26.01.2016r.)33.5 KB01-08-2016
Office spreadsheet icon Planowany efekt ekologiczny (opublikowano: 26.01.2016r.)46 KB01-08-2016
PDF icon Zakres działań edukacyjno-informacyjnych215.07 KB01-08-2016
PDF icon Program Priorytetowy (opublikowano: 26.01.2016r.)55.64 KB01-08-2016