od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

Gdański Uniwersytet Medyczny kolejną uczelnią w naborze Brodziec 

Gdański Uniwersytet Medyczny kolejną uczelnią w naborze Brodziec 

Gdański Uniwersytet Medyczny kolejną uczelnią w naborze Brodziec  – adaptacja do zmian klimatu. Uczelnia na dachach wybranych budynków zamontuje instalacje fotowoltaiczne. Roczna emisja dwutlenku węgla zmniejszy się o 270 ton. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił  2 mln zł dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.

Umowę podpisali Szymon Gajda – prezes WFOŚiGW w Gdańsku oraz prof. Marcin Gruchała – rektor GUMed.

Władze uczelni realizację inwestycji podzieliły na dwa etapy. W pierwszym zamontują instalacje fotowoltaiczne do 49 kW, w drugim – powyżej 49 kW. Łączna moc odnawialnych źródeł energii wyniesie 449 kW. Prace przeprowadzone zostaną na dachach domów studenckich, budynkach dziekanatów oraz obiekcie dydaktycznym Collegium Biomedicum. Roczna produkcja energii elektrycznej wyniesie około 380 MWh. Wykorzystywana będzie na potrzeby własne uczelni.

Gdański Uniwersytet Medyczny jest nowoczesnym ośrodkiem akademickim, który promuje i propaguje rozwiązania ekonomiczne i ekologiczne. Sukcesywnie wprowadzamy szereg rozwiązań technicznych i organizacyjnych, których celem jest troska o środowisko naturalne, a inwestycja w panele fotowoltaiczne jest kolejnym krokiem na tej drodze – mówi prof. Marcin Gruchała, rektor GUMed. – Nie bez znaczenia jest również aspekt prozdrowotny. Przyczyniamy się do zmniejszenia ilości energii elektrycznej koniecznej do wytworzenia w elektrowniach węglowych. Tym samym poprawiamy jakość powietrza, co ma bezpośredni wpływ na stan zdrowia mieszkańców.

Gdański Uniwersytet Medyczny mniej płacić będzie za prąd. Zmniejszy się emisja szkodliwych substancji do atmosfery.

To czwarta uczelnia, która wzięła udział w naszym naborze Brodziec – adaptacja do zmian klimatu. Wcześniej dofinansowanie otrzymały Akademia Sztuk Pięknych, Politechnika Gdańska oraz Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu. Te inwestycje bardzo nas cieszą. Zmniejsza się emisja dwutlenku węgla i pyłów do atmosfery. Przynoszą realne korzyści w finansach pomorskich uczelni. Szkoły wyższe zawsze wytyczały nowe kierunki działań, były prekursorem różnych inicjatyw. To bardzo dobra informacja, że pozytywnie odpowiedziały na nasz pomysł – tłumaczy Szymon Gajda – prezes WFOŚiGW w Gdańsku.   

Koszt całego projektu to 2,4 mln zł.  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udzielił milion zł dotacji oraz milion zł pożyczki.

Brodziec – adaptacja do zmian klimatu to pilotażowe działanie WFOŚiGW w Gdańsku. Uczestniczyć w nim mogą  publiczne uczelnie wyższe województwa pomorskiego. Celem naboru jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i ciepła, ograniczenie emisji dwutlenku węgla, zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych, lepsza efektywność wykorzystania wody.  

Previous Ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP/00148428/01 z dnia 23 marca 2023
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.