od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 – 16:00

III Etap – rozliczenie zadania

III Etap – rozliczenie zadania

W celu rozliczenia zadania beneficjent zobowiązany jest do przedłożenia (przed dniem określonym w umowie) poprawnie wypełnionego druku rozliczenia zadania wraz z wymaganymi załącznikami.

W trakcie oceny realizacji weryfikowany jest osiągnięty efekt merytoryczny oraz rzeczowy zadania, a także poprawność formalna dokumentacji dotyczącej zrealizowanego zadania.

logo-male2
ul. Rybaki Górne 8,
80-861 Gdańsk
NIP: 583-20-94-563
REGON: 220934198
Godziny otwarcia
od pon do pt w godz. 07:30 – 16:00

Nasza oferta

Zapisz się na newsletter!

[FM_form id="1"]
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku © 2022.