Przejdź do treści
x

I Etap - kwalifikacja wniosków

Nabór ogólny prowadzony jest zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania z uwzględnieniem listy priorytetów na dany rok.

Załącznik Rozmiar
Wniosek-w/2021-maj-formularz obowiązujący w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zadania (opublikowano 28.05.2021) - PDF 256.26 KB
Wniosek-w/2021-maj-formularz obowiązujący w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zadania (opublikowano 28.05.2021) - DOC 235.5 KB
A. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA (zamieszczono 12.06.2017 r.) 32 KB
C. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód i gospodarka wodna (zamieszczono 08.04.2021) 154.5 KB
C1. Definicje, wskazówki, przykłady dotyczące efektu ekologicznego pkt. C (zamieszczono: 02.04.2015 r.) 58.5 KB
C2. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - mapa głównych jednostek hydrograficznych (zamieszczono 08.02.2013 r.) 21.39 MB
D. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Transformacja energetyczna i ochrona powietrza (zamieszczono 08.04.2021) 110.5 KB
E. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi (zamieszczono 14.12.2017 r.) 90.5 KB
F. MONTAŻ FINANSOWY PLANOWANEGO ZADANIA (opublikowano 22.06.2021) 46.5 KB
G. PP.I Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 77.45 KB
H – PP.II Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie 85.57 KB
I. DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 17.11.2011 r.) 22 KB
J. POŻYCZKA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 07.05.2018 r.) 26.5 KB
K. POŻYCZKO-DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowow-finansowy (zamieszczono: 4.04.2014 r.) 13.21 KB