Przejdź do treści
x

I Etap - kwalifikacja wniosków

Nabór ogólny prowadzony jest zgodnie z Zasadami udzielania dofinansowania z uwzględnieniem listy priorytetów na dany rok.

Załącznik Rozmiar
Wniosek - w/2019-maj- formularz obowiązujący w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zadania (zamieszczono 20.05.2019 r.) - PDF 205.57 KB
Wniosek - w/2019-maj- formularz obowiązujący w przypadku ubiegania się o dofinansowanie zadania (zamieszczono 20.05.2019 r.) - DOC 186 KB
A. CHARAKTERYSTYKA ZADANIA (zamieszczono 12.06.2017 r.) 32 KB
B. OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zamieszczono 31.12.2013 r.) 24.5 KB
C. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Adaptacja do zmian klimatu, ochrona wód i gospodarka wodna (zamieszczono 08.04.2021) 154.5 KB
C1. Definicje, wskazówki, przykłady dotyczące efektu ekologicznego pkt. C (zamieszczono: 02.04.2015 r.) 58.5 KB
C2. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - mapa głównych jednostek hydrograficznych (zamieszczono 08.02.2013 r.) 21.39 MB
D. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Transformacja energetyczna i ochrona powietrza (zamieszczono 08.04.2021) 110.5 KB
E. PLANOWANY EFEKT EKOLOGICZNY - Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni ziemi (zamieszczono 14.12.2017 r.) 90.5 KB
F. MONTAŻ FINANSOWY PLANOWANEGO ZADANIA (zamieszczono 9.12.2020 r.) 15.05 KB
G. PP.I – informacja o pomocy publicznej dla podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (zamieszczono 25.11.2014 r.) 143.5 KB
H. PP.II – informacja o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis 264.5 KB
I. DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 17.11.2011 r.) 22 KB
J. POŻYCZKA - przykładowy harmonogram rzeczowo-finansowy (zamieszczono: 07.05.2018 r.) 26.5 KB
K. POŻYCZKO-DOTACJA - przykładowy harmonogram rzeczowow-finansowy (zamieszczono: 4.04.2014 r.) 13.21 KB
L. OŚWIADCZENIE O KWALIFIKOWALNOŚCI PODATKU VAT 17.56 KB