Przejdź do treści
x

KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji (edycja 2015)

Informacja o unieważnieniu naboru

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w związku z odmową przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udostępnienia środków w ramach programu priorytetowego „Poprawa jakości powietrza. Część 2) KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”, działając zgodnie z pkt IV.3 Regulaminu konkursu unieważnia konkurs „KAWKA dla Pomorza - ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2015)

Wnioski złożone w ramach ww. konkursu podlegać będą ponownej analizie pod kątem możliwości ich dofinansowania ze środków WFOŚ w Gdańsku.