Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2019

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został Konkurs na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2019. Wykaz zadań zakwalifikowanych do dofinansowania z udziałem środków Funduszu za pośrednictwem rezerwy celowej budżetu państwa w 2019 roku znajduje się poniżej.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs na zadania realizowane przez państwowe jednostki budżetowe w roku 2019. Wniosek i załączniki dostępne są w zakładce Strona główna>Fundusze Krajowe>Nabór ogólny.

  • Planowany termin składania wniosków do 12 marca 2018 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31 marca 2018 r.
  • Ogłoszenie wyników w terminie do 9 kwietnia 2018 r.