Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2019)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na zadania z zakresu edukacji ekologicznej  dla województwa pomorskiego (edycja 2019).Wykaz zadań, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Konkursu na zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego (edycja 2019)”.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku
o symbolu w/2018_marzec wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku. Do wniosku należy dodatkowo dołączyć załącznik pn. Karta zadania. Wniosek jest do pobrania w zakładce Fundusze Krajowe> Nabór ogólny.

  • Wnioski należy składać w terminie do 30.11.2018 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 31.03.2019 r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.04.2019 r.

Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.