Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2020)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2020). Wykaz zadań, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

 

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą „Konkursu na zadania z zakresu ochrony przyrody województwa pomorskiego (edycja 2020)”.


Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku o symbolu w/2019-maj wraz z wymienionymi we wniosku załącznikami. Formularz wniosku jest do pobrania w zakładce Fundusze Krajowe> Nabór ogólny.


• Wnioski należy składać w terminie do 29.10.2019 r.
• Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 30.04.2020 r.
• Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 15.05.2020 r.


Zgłoszenia przyjmowane są bezpośrednio w siedzibie Funduszu ul. Rybaki Górne 8, 80-861 Gdańsk lub za pośrednictwem poczty. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania wniosku w terminie wskazanym w ogłoszeniu za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.

Załącznik Rozmiar
Regulamin 128.06 KB
Karta zadania z zakresu ochrony przyrody 51 KB
Kryteria oceny wniosków 111.13 KB