Przejdź do treści
x

Konkurs na zadania z zakresu przygotowania dokumentacji dla projektów UE 2014-2020 (nabór ciągły/czerwiec2016)

Informacja o zamknięciu naboru

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o zamknięciu naboru wniosków w ramach konkursu na zadania związane z przygotowaniem dokumentacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zagranicznych, w tym środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020 (nabór ciągły/czerwiec2016).

Aktualizacja: 21.02.2018 r.

Uwaga:

Aktualizacja 2017-07-01

W związku z aktualizacją wzoru wniosku o dofinansowanie, wnioski w ramach Konkursu na zadania z zakresu przygotowania dokumentacji dla projektów UE 2014-2020 (nabór ciągły/czerwiec2016) należy składać według wzoru o symbolu w/2017-czerwiec.


Ogłoszenie O Naborze Wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza Konkurs na zadania z zakresu przygotowania dokumentacji dla projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków zagranicznych, w tym środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014 – 2020 (nabór ciągły/czerwiec 2016).

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w/2017 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku. Wniosek znajduje się na stronie zawierającej pliki i opis składania wniosków w trybie naboru podstawowego - ogólnego.

Nabór wniosków ma charakter ciągły i będzie trwać nie dłużej niż do momentu wydania komunikatu o zamknięciu naboru.

Załącznik Rozmiar
Regulamin konkursu (opublikowano: 23.06.2016) 162.48 KB