Przejdź do treści
x

Nabór banków do współpracy w zakresie udostępnienia środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Informacja o rozstrzygnięciu naboru

Zarząd WFOŚiGW w Gdańsku informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia naboru banków do współpracy w zakresie udostępnienia środków finansowych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku wybrany został Bank Ochrony Środowiska S.A.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Na podstawie art. 411 ust. 10a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 „Procedury wyboru banków, którym Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku udostępnia środki finansowe” Zarząd WFOŚiGW ogłasza nabór Banków, w wyniku którego zostaną zawarte umowy o współpracy pomiędzy WFOŚiGW i Bankami o udostępnienie środków finansowych.

  • Wnioski należy składać w terminie do 19.06.2018 r. do godziny 15:00
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 05.07.2018 r.

Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie pisemnego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami bezpośrednio w siedzibie Funduszu lub za pośrednictwem poczty pod adresem 80-861 Gdańsk, ul. Rybaki Górne 8. Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu wniosku do Funduszu.