Przejdź do treści
x

„Najlepsze działanie niskoemisyjne województwa pomorskiego 2018”

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu pn. „Najlepsze Działanie Niskoemisyjne Województwa Pomorskiego 2018”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje o rozstrzygnięciu konkursu pn.: „Najlepsze Działanie Niskoemisyjne Województwa Pomorskiego 2018”.

Nagrodę główną za realizację najlepszego niskoemisyjnego przedsięwzięcia inwestycyjnego przyznano Gminie Sierakowice za przedsięwzięcie: „Przedszkole samorządowe w Sierakowicach w budynku energooszczędnym MBH©EKOINBUD o konstrukcji szkieletowo-panelowej drewnianej z wykorzystaniem hybrydowych instalacji i układu OZE©”.

Uzasadnienie:

Gmina Sierakowice wybudowała nowoczesny obiekt, w którym zastosowano pilotażowe rozwiązania techniczne związane z wykorzystaniem OZE do wytwarzania energii elektrycznej, ogrzewania i wentylacji. Nowe przedszkole samorządowe w Sierakowicach mieści się budynku energooszczędny, wykonanym z prefabrykowanych paneli o konstrukcji z drewna klejonego, wyposażonym w zintegrowane instalacje i układy OZE.

Zastosowane w obiekcie rozwiązania przyczyniły się do uzyskania wysokiej efektywności energetycznej budynku. Zmniejszono zapotrzebowanie na energię pierwotną o blisko 76% w porównaniu z budynkiem referencyjnym. Udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym wynosi 78%. Tym samym udało się uniknąć emisji CO2 na poziomie ok. 25 Mg/rok.

Nagrodę główną za realizację najlepszego niskoemisyjnego przedsięwzięcia edukacyjnego przyznano Gminie Miasta Gdyni za przedsięwzięcie: „Program edukacyjny Gminy Miasta Gdyni na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej, a także gospodarki cyrkulacyjnej na lata 2016-2018”.

Uzasadnienie:

Przedsięwzięcie edukacyjne zgłoszone przez Gminę Miasta Gdyni jest elementem realizacji „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Gdynia na lata 2015-2020” w sposób komplementarny i kompleksowy odnosi się do problematyki ochrony jakości powietrza oraz ograniczenia zużycia energii.

Zrealizowane działania edukacyjne zostały zaadresowane do szerokiego grona odbiorców, a imponujący zasięg oraz jakość prowadzonych działań edukacyjnych uzyskano dzięki współpracy z wieloma instytucjami i przedsiębiorstwami. Istotnym aspektem prowadzonej edukacji na rzecz ograniczenia zużycia energii oraz wsparcia gospodarki niskoemisyjnej był nacisk na przekazanie wiedzy praktycznej oraz bezpośrednie zaangażowanie uczestników w działania energooszczędne.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza konkurs pod nazwą:

„Najlepsze działanie niskoemisyjne województwa pomorskiego 2018”

Celem konkursu jest promocja najlepszych rozwiązań wspierających efektywność energetyczną i ograniczających emisję zanieczyszczeń do powietrza. Działania niskoemisyjne mogą zgłaszać wszystkie podmioty zaangażowane w wykonawstwo, eksploatację, prowadzenie, bądź promocję przedsięwzięć dotyczących efektywności energetycznej oraz ochrony powietrza w województwie pomorskim.

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru wniosku będącego załącznikiem do Regulaminu konkursu. Wypełniony wniosek należy przesłać drogą elektroniczna na adres pde@wfos.gdansk.pl oraz złożyć w siedzibie Funduszu do dnia 05.09.2018 r. 

Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce 20.09.2018 r. w trakcie konferencji SMART METROPOLIA 2018.

Szczegóły znajdą Państwo w regulaminie konkursu, dodatkowych informacji udziela p. Marcin Gregorowicz: tel. (58) 743 1877, e-mail: marcin.gregorowicz@wfos.gdansk.pl