Przejdź do treści
x

Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów (edycja 2017)

Informacja o rozstrzygnięciu

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że rozstrzygnięty został konkurs „Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów (edycja 2017)”. Wykaz Wnioskodawców, którym przyznano dofinansowanie znajduje się poniżej.

Ogłoszenie o naborze wniosków

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza kolejną edycję konkursu „Praktyczna Edukacja Ekologiczna Absolwentów”

Zgłoszenie konkursowe należy przesłać na adres Funduszu w formie pisemnego wniosku według wzoru o symbolu w-A/kwiecień2016 wraz z załącznikami wymienionymi we wniosku.

  • Wnioski należy składać w terminie do 30 września 2017r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 15 listopada 2017r.
  • Wyniki zostaną opublikowane w terminie do 30 listopada 2017r.

Za termin złożenia wniosku uznaje się datę wpływu kompletnego wniosku do Funduszu. Data stempla pocztowego może decydować o zachowaniu terminu pod warunkiem jednoczesnego przekazania w terminie wniosku za pośrednictwem faxu lub poczty elektronicznej.