Przejdź do treści
x

Strategia działania

Strategia działania przygotowywana jest i uchwalana na podstawie art. 400h ust. 4 pkt 1 oraz art. 400k ust. 3 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przy opracowaniu Strategii działania uwzględnia się uwarunkowania krajowe i regionalne oraz rekomendacje wynikające ze Wspólnej Strategii działania Narodowego oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.


Strategia działania WFOŚiGW w Gdańsku na lata 2021-2024 z perspektywą do 2027 roku

Strategia działania WFOŚiGW w Gdańsku na lata 2017-2020 z perspektywą do 2023 roku

Strategia działania WFOŚiGW w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku - AKTUALIZACJA

Strategia działania WFOŚiGW w Gdańsku na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku

Strategia działania WFOŚiGW w Gdańsku na lata 2009-2012