Przejdź do treści
x

Deklaracja środowiskowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska od ponad 20 lat wspiera finansowo przedsięwzięcia w ochronie środowiska i gospodarce wodnej w województwie pomorskim. Misją Funduszu jest działanie na rzecz trwałego, zrównoważonego rozwoju województwa pomorskiego strefy przybrzeżnej Bałtyku.Stosowane mechanizmy zwrotne w postaci preferencyjnie oprocentowanych pożyczek oraz dopłat do oprocentowania kredytów komercyjnych pozwoliły na znaczące zwiększenie udzielanej przez Fundusz pomocy przy tym samym poziomie posiadanych środków (efekt dźwigni finansowej), a także wpłynęły na poprawę jakości wdrażanych projektów dzięki zaangażowaniu środków własnych inwestorów. Priorytetowo traktowane były projekty współfinansowane z udziałem środków Unii Europejskiej.

W celu podnoszenia standardów realizacji naszych zadań wdrożyliśmy unijny system ekozarządzania i audytu EMAS. Jednym z elementów systemu EMAS jest dokument o nazwie Deklaracja środowiskowa. Celem Deklaracji środowiskowej jest poinformowanie wszystkich zainteresowanych o wyznaczonych przez nas celach i zadaniach z zakresu ochrony środowiska oraz o środkach przy pomocy których chcemy te cele zrealizować zgodnie z przyjętą Polityką Środowiskową.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Deklaracjami środowiskowymi Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w Gdańsku, które zamieszczone zostały poniżej: