Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(13/2020) z dnia 27 lipca 2020r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowisko Referenta


Treść ogłoszenia
Tekst

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(13/2020) z dnia 27 lipca 2020r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska

REFERENTÓW
do obsługi projektów realizowanych przez Fundusz

Główny obszar działania: obsługa formalno-merytoryczna wniosków i umów o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć ze środków statutowych WFOŚiGW w Gdańsku lub środków zewnętrznych

Załączniki