Przejdź do treści
x

Ogłoszenie nr WFOŚ-110-I/(15/2020) z dnia 18 września 2020r.

Stanowisko
Nabór kandydatów na stanowiska Starszych Referentów


Treść ogłoszenia
Tekst

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowiska

 STARSZYCH REFERENTÓW

ds. obsługi projektów i programów realizowanych przez Fundusz

 

Główny obszar działania:  obsługa formalno-merytoryczna wniosków i umów o dofinansowanie realizacji przedsięwzięć ze środków statutowych WFOŚiGW w Gdańsku lub/i środków zewnętrznych

Załączniki