Przejdź do treści
x
Dach domu pokryty azbestem zdj. archiwum WFOŚiGW w Gdańsku

Azbest jeszcze w kwietniu!

W kwietniu Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku planuje ogłosić konkurs na dofinansowanie zadań związanych z usunięciem i unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Wkrótce informacja zamieszczona zostanie na naszej stronie internetowej w dziale Konkursy i nabory. Obecnie czekamy na przyznanie nam środków finansowych na realizację tych przedsięwzięć przez NFOŚiGW.

To już kolejna edycja tego konkursu, w ramach którego Fundusz wspiera samorządy w walce o całkowitą eliminację szkodliwego oddziaływania azbestu na ludzi i środowisko. Dotychczas udzieliliśmy około 21 mln zł dofinansowania na usunięcie i unieszkodliwienie 37 000 ton odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. Na Pomorzu do unieszkodliwienia pozostało jeszcze około 200 000 ton wyrobów zawierających azbest, z czego przeważająca większość znajduje się na terenie nieruchomości osób fizycznych.

Konkurs skierowany jest do gmin, związków międzygminnych i powiatów województwa pomorskiego. - Co roku cieszy się on bardzo dużym zainteresowaniem pomorskich samorządów. Bez naszej pomocy wiele gmin nie poradziłoby sobie z likwidacją azbestu na swoim terenie. Działania te są bowiem bardzo kosztowne. A w naszym regionie jest nadal dużo do zrobienia. W niektórych gminach do likwidacji pozostały jeszcze tysiące ton odpadów azbestowych – wyjaśnia Teresa Jakubowska, zastępca prezesa WFOŚiGW w Gdańsku.  

Budżet konkursu to środki WFOŚiGW w Gdańsku oraz środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Dofinansowaniu podlega demontaż, zbieranie, transport, zabezpieczanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lub transport,  zabezpieczanie  i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska).

- Z myślą o naszych beneficjentach przygotowaliśmy specjalny film, w którym wyjaśniamy wszelkie szczegóły związane z konkursem. Warto się z nim zapoznać już teraz, aby potem szybko i sprawnie złożyć do nas wniosek o dofinansowanie. Jeden z odcinków naszego cyklu „Ekoszczędni” poświęcony był też temu zagadnieniu. Nasz ekspert Anna Grapatyn – Korzeniowska odpowiada w nim na wszelkie pytania odnośnie azbestu. Również ten film warto obejrzeć – zachęca Paulina Górska, kierownik Działu Programów Regionalnych WFOŚiGW w Gdańsku.