Przejdź do treści
x
Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego

Azbest ogłoszony!

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ogłosił konkurs „Usuwanie wyrobów zawierających azbest” (edycja 2021). Wszelkie informacje znajdują się w dziale Konkursy i nabory.

Wnioski należy składać do 26 maja 2021. Wyniki ogłoszone zostaną najpóźniej do końca lipca.

Budżet konkursu to środki WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW udostępnione w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest”.

Konkurs skierowany jest do gmin, związków międzygminnych i powiatów województwa pomorskiego, które mogą starać się o dofinansowanie na demontaż, zbieranie, transport. zabezpieczanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lub transport, zabezpieczanie  i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. dzikie wysypiska).

WFOŚiGW w Gdańsku od lat wspiera pomorskie samorządy w walce o likwidację tej niebezpiecznej substancji. Na Pomorzu do unieszkodliwienia pozostało jeszcze 200 000 ton wyrobów zawierających azbest.