Przejdź do treści
x
Logo programu Czyste Powietrze

Dłuższy termin dla gmin!

Do końca marca 2021, czyli jeszcze przez miesiąc, gminy mogą zgłaszać chęć podpisania porozumienia z nami w sprawie wspólnej realizacji programu Czyste Powietrze. Na samorządy, które zaangażują się w program, czeka specjalny pakiet korzyści.

Ogólnopolski budżet wszystkich profitów, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wynosi ponad 100 mln zł.

Obejmuje on środki na utworzenie i funkcjonowanie punktu informacyjnego dla mieszkańców. Każda gmina, która weźmie udział w programie Czyste Powietrze, otrzyma na to grant w wysokości 30 000 zł.

Wszystkie gminy, które podejmą współpracę przy realizacji Czystego Powietrza, otrzymają bonusy za każdy złożony za ich pośrednictwem wniosek: 150 zł za wniosek o dofinansowanie na podwyższony poziom dofinansowania i 50 zł za wniosek na podstawowy poziom dofinansowania. 

16 mln zł – to budżet ogólnopolskiego konkursu dla gmin. Premiowane będą w nim samorządy, w których w danym roku złożonych zostanie najwięcej wniosków w programie Czyste Powietrze.

Termin zgłoszeń dla gmin, które chcą skorzystać z bonusów został wydłużony, gdyż zainteresowanie było olbrzymie i nie wszystkie samorządy zdążyły zgłosić swój udział w programie. - Chęć uczestnictwa  można zgłaszać do końca marca, najlepiej w formie elektronicznej. Nie ma żadnego wzoru pisma, wystarczy krótka, podpisana informacja na ten temat – wyjaśnia Justyna Sikora – kierownik Działu Projektów Środowiskowych WFOŚiGW w Gdańsku.

Zgłoszenia należy wysyłać na adresy: miroslawa.cymanowska@wfos.gdansk.pl lub czystepowietrze@wfos.gdansk.pl

Gminy, które już przystąpiły do programu Czyste Powietrze, czyli podpisały porozumienia, otrzymają od nas propozycję aneksu.

Nowe porozumienia i aneksy zawierane będą do końca maja 2021.   

 

Więcej informacji:

Czystepowietrze.gov.pl (zakładka Dla gmin)

Tel 22 340 40 90 (ogólnopolska infolinia dla gmin)

 

Zachęty dla gmin

 

Zachęty dla gmin

 

Zachęty dla gmin

 

Zachęty dla gmin