Przejdź do treści
x
Program Moja Woda

Jak poprawnie złożyć dokumenty do wypłaty dotacji w ramach programu Moja Woda?

4 maja 2021 roku przestała działać infolinia programu priorytetowego Moja Woda. Wszelkie pytania należy kierować na e-mail mojawoda@wfos.gdansk.pl

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się na naszej stronie internetowej, a także na Portalu Beneficjenta.    

Każdy wnioskodawca, którego wniosek o dofinansowanie zostanie zaakceptowany, otrzyma od Funduszu pismo o przyznaniu dofinansowania, zasadach wypłaty dotacji oraz obowiązkach beneficjenta.

Czas na wykonanie zadania to maksymalnie 12 miesięcy od złożenia do Funduszu pierwszej wersji wniosku o dofinansowanie.

Dla beneficjentów składających dokumenty do wypłaty środków, przygotowaliśmy specjalne instrukcje. Wyjaśniają one w szczegółowy sposób wszystkie czynności, które należy podjąć w trakcie i po zrealizowaniu zadania. Warto się z nimi zapoznać!

W instrukcjach wyjaśniliśmy, jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dotację. Przedstawiliśmy dokumenty i oświadczenia, które trzeba do nas złożyć. Nie zabrakło także informacji, w jakim formacie należy przesłać przez Portal Beneficjenta stosowne formularze. Wskazaliśmy najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu dokumentów do wypłaty.

Dołożyliśmy starań, aby nasze instrukcje odpowiadały na wszelkie pytania i wątpliwości. Zachęcamy do korzystania ze wskazówek w nich zawartych. Dzięki temu możliwa będzie eliminacja ewentualnych błędów i korekt składanych dokumentów.